Upplysningen och Robinson Crusoe | Fördjupningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 3
  • Svenska 3
  • B
  • 4
  • 2049
  • PDF

Upplysningen och Robinson Crusoe | Fördjupningsuppgift

En fördjupningsuppgift om upplysningen samt upplysningsverket "Robinson Crusoe". Eleven redogör inledningsvis för upplysningstidens kännetecken och framstående personer, och analyserar sedan Daniel Defoes roman "Robinson Crusoe".

Innehåll

- Upplysningen
- Robinson Crusoe
- Slutsats
- Källor

Utdrag

Människor vars intresse till stor del låg i dessa segregeringar fick möjligheter till att läsa dessa böcker och artiklar, och då talar man inte enbart om den inhemska befolkningen. Dessa skrifter kunde spridas internationellt inom olika intresserade branscher. Det fanns exempelvis tidningar i vissa länder som följde de ANDRA ländernas fotspår. Ett exempel på detta är veckotidningen ”Den svenska Argus”, grundad av den svenske Olof von Dalin i vilket han tog upp moraliska samt politiska och religiösa frågor som har... Köp tillgång för att läsa mer

Upplysningen och Robinson Crusoe | Fördjupningsuppgift

[0]
Inga användarrecensioner än.