Upplysningen, romantiken och realismen: Litterära verk och kännetecken | Fördjupningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • VVS- och fastighetsprogrammet (VF) Årskurs 3
  • Annat
  • C
  • 7
  • 1613
  • PDF

Upplysningen, romantiken och realismen: Litterära verk och kännetecken | Fördjupningsuppgift

En fördjupningsuppgift som redogör för upplysningen, romantiken och realismen. Eleven berättar kort om vad som kännetecknade respektive epok, och analyserar sedan kort olika litterära verk och deras relevans för epoken.

Lärarens kommentar

Bra! Du visar att du satt dig in i epokerna och att du kan se hur texterna är representativa för respektive epok. Det är bra att du utvecklar dina resonemang och att du belägger dem med relevanta exempel. Du hade dock kunnat fördjupa och utveckla ytterligare och belyst texterna ur fler perspektiv.

Innehåll

- Upplysningen
- Robinson Crusoe
- Ett anspråkslöst förslag
- Romantiken
- Näcken
- Frankenstein
- Realismen/naturalismen
- Röda rummet
- Hallarna
- Källor

Utdrag

Naturen tas som en plats för andlighet, en plats som aldrig kan eller ska förklaras. Naturen kan bara upplevas. Även under romantiken började barn för första gången klassas som egna liv istället för mindre vuxna.
Folket kände en stark längtan till att finnas till mer än vardagslivet de hade. De trodde stark på religioners löften om liv efter döden. Diktkonsten var av högsta prioritet. Att skriva dikter trodde man var ett... Köp tillgång för att läsa mer

Upplysningen, romantiken och realismen: Litterära verk och kännetecken | Fördjupningsuppgift

[0]
Inga användarrecensioner än.