Upplysningen i Sverige | Fördjupningsarbete

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 1
  • Historia 1b
  • C
  • 6
  • 1828
  • PDF

Upplysningen i Sverige | Fördjupningsarbete

Ett fördjupningsarbete där eleven redogör för hur upplysningen (på 1700-talet) såg ut i Sverige. Eleven redogör bland annat för Frihetstiden, den svenska politiken under upplysningen (som omfattar skapandet av riksrådet och de två första svenska partierna: Hattar & Mössor), samt Gustav III och statskuppen 1772. Vidare så beskriver eleven även kort vad som skedde inom vetenskapen i Sverige under upplysningen.

Innehåll

SVERIGE UNDER UPPLYSNINGEN

- Vad är upplysningen?
- Frihetstiden 1719 - 1772
- Riksrådet
- Hattar & Mössor
- Hattarnas näringslivsrika politik
- Ostindiska kompaniet
- Gustav III och statskuppen 1772'
- Kunskap i Sverige
- Käll- och litteraturförteckning

Utdrag

"Hattar och mössor var en benämning på Sveriges två första riksdagspartier som uppkom på frihetstiden. De båda partierna var uppkallade efter den politik de förde. Hattarna var de lite finare folkets val och de bestod av adelsmän. Mössorna representerade i första hand de lägre stånden. Arvid Horn var mössornas “partiledare” och var också ..."... Köp tillgång för att läsa mer

Upplysningen i Sverige | Fördjupningsarbete

[0]
Inga användarrecensioner än.