Upplysningsfilosofer hade färg | Inlämningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 2
  • Svenska 2
  • A
  • 2
  • 746
  • PDF

Upplysningsfilosofer hade färg | Inlämningsuppgift

Inlämningsuppgiften handlar om upplysningstidens färgade filosof Anton Wilhelm Amo som idag inte har samma utrymme i historieböcker trots den öppna synen på människan under upplysningstiden.Texten relaterar även till andra filosofer som Voltaire och Locke.

Studienets kommentar

Notera att det saknas källor.

Utdrag

Vet du vem Anton Wilhelm Amo är? Om inte så är du inte ensam om det. Idag är Anton Wilhelm Amo en av de minst kända av upplysningstidens filosofer trots att han var berömd på sin tid för sina framstående kunskaper och utvecklingsidéer. Filosoferna John Locke, Francois Voltaire och Jean-Jacques Rousseau har å andra sidan haft stort inflytande på historiens utveckling. De förblev kända långt efter sin död medan andra som Anton föll i glömska. Varför blev det så?

Upplysningen var en Europeisk kulturhistorisk rörelse som inleddes på 1700-talet. Rörelsen förde fram åsikten och tesen att människan inte behöver låta sig formas av staten, utan att hon kan tänka själv och använda sina egna tankar till utveckling. Viktiga tankar under perioden var också människans rätt till frihet, jämlikhet i samhället och att alla är födda med samma förutsättningar. Engelsmannen John Locke menade att människan föds som ett vitt ark och att hon inte har medfödda idéer utan bygger upp sina... Köp tillgång för att läsa mer

Upplysningsfilosofer hade färg | Inlämningsuppgift

[0]
Inga användarrecensioner än.