Upplysningstiden och franska revolutionen | Fördjupningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 2
 • Historia 1b
 • A
 • 3
 • 1143
 • PDF

Fördjupningsarbete: Upplysningstiden och franska revolutionen | Fördjupningsuppgift

En fördjupningsuppgift om upplysningstiden och den franska revolutionen. I uppgiften kopplas den franska revolutionen och dess orsaker till upplysningstidens dominerande idéer och tankar, som till exempel social och moralisk frihet.

Innehåll

- Franska revolutionen och upplysningstiden
- Källor

Utdrag

Upplysningens ideologier och tankar har dess bakgrund från renässansen där man återupptog tankar från antiken. Detta var något man under medeltiden också hade gjort men då med främst ifrågasättande om vad de antika filosoferna kunde tillföra den kristna läran. Under renässansen kommer de antika idealen tillbaka, man formade sekulära teorier då man separerade stat från kyrkan. Människan sattes i centrum och inte gud. Även en form av humanism växte fram då individen sågs kapabel och duglig.
Att alla tankar inte kom från gud grundade sig i att man gjorde vetenskapliga framsteg och dessa gjorde att man klart kunde ifrågasätta kyrkans ideologier och ”sanningar”. Rationalism, att kunskap kunde nås genom förnuften, och Empirism blev de nya levnadsätterna och allt kunde bevisas eller lösas med hjälp av vetenskap. Likt John Lockes filosofier kan empirismen likas med att alla människor börjar livet tomt på erfarenheter men genom observation och experiment når man uppfylld kunskap. Kunskapen hade även alla rätt till oavsett var man föddes eller till vem man föddes som. Människan behövde inte längre leva efter kyrkas makt utan hade istället rätt till yttrandefrihet... Köp tillgång för att läsa mer

Upplysningstiden och franska revolutionen | Fördjupningsuppgift

[5]
Användarnas bedömningar
 • 2015-12-14
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  mycket bra skrivet hjälpte mig att få en bättre förståelse
 • 2015-12-08
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 1
  Allt är bra. Alla delar. Välskriven text
 • 2017-03-07
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  viktiga saker nämns! jättebra!
 • 2017-02-07
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  Texten är bra, och informativ.