Upplysningstiden | Idéer | Händelser | Verk | Personer

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 2
  • Svenska 2
  • B
  • 1
  • 681
  • PDF

Fördjupningsuppgift, Utredande text: Upplysningstiden | Idéer | Händelser | Verk | Personer

En kortare uppsats som beskriver de mest framträdande idéerna, händelserna, verken och personerna under upplysningstiden. Vidare så diskuterar eleven även bakgrunden till dessa, samt redogör för den moderna demokratins födsel, franska revolutionen och kvinnorättsrörelsen.

Elevens kommentar

Skriver man längre och fyller i mer om vad som skedde mellan de olika åren så kan man få denna korta uppsats till 3-4 sidor.

Innehåll

- Upplysningen = Revolutionernas epok
- Källor

Utdrag

"Nästan ingen annan epok är lika marinerad som upplysningen. Alla revolutioner, uppfinningar och kamper kan vi än idag se spår i överallt. Från Defoes (1660-1731) lättlästa, fantasifulla och spännande böcker som blivit grund till tv dramer, filmer och tom kojor. Rättigheterna som kvinnorna har kan man tacka personer som Hedvig Charlotta Nordenflycht som 1762 skrev den populära dikten ”min ungdomslust försvinner” och Anna Maria Lenngren som skrev sina dikter med humor och satir t.ex ”Några ord till min kära dotter, ifall jag hade någon” (1794)."... Köp tillgång för att läsa mer

Upplysningstiden | Idéer | Händelser | Verk | Personer

[0]
Inga användarrecensioner än.