Upplysningstiden | Locke, Kant & Voltaire | Fördjupningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Estetiska programmet (ES) Årskurs 3
  • Historia 2b - Kultur
  • Inget betyg givet
  • 4
  • 1452
  • PDF

Fördjupningsarbete: Upplysningstiden | Locke, Kant & Voltaire | Fördjupningsuppgift

En fördjupningsuppgift om upplysningstiden. Eleven redogör för några av upplysningstidens mest framstående filosofer; Voltaire, Immanuel Kant och John Locke, och berättar om deras påverkan på epoken och samtiden. Avslutningsvis diskuterar eleven hur upplysningstiden påverkade samhällsutvecklingen på en rad områden.

Innehåll

Fördjupningsuppgift Upplysningen

- Inledning
- Voltaire
- Immanuel Kant
- John Locke
- Slutsats
- Källor

Utdrag

John Locke, '‘the Father of Enlightenment'', var en av dom viktigaste filosoferna inom humanvetenskap under 1700-talet. Han tillämpade en ny vetenskap för att klargöra det mänskliga sinnet och alla dess verksamheter. Enligt John Locke så är människans hjärna vid födseln blank, en tabula rasa(ett oskrivet blad). Sinnen, smak, hörsel, känslot, lukt och speciellt synen fyllde våra tomma hjärnor med sinnesförnimmelser. Och all mänsklig tanke härrör bara från sensationer. I Lockes uppfattning så är det mänskliga sinnet helt... Köp tillgång för att läsa mer

Upplysningstiden | Locke, Kant & Voltaire | Fördjupningsuppgift

[0]
Inga användarrecensioner än.