Upplysningstiden och romantiken | Candide & Den unge Werthers lidanden | Jämförelse

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Komvux
 • Svenska 2
 • C
 • 3
 • 1021
 • PDF

Upplysningstiden och romantiken | Candide & Den unge Werthers lidanden | Jämförelse

En jämförelse mellan upplysningstiden och romantiken, samt mellan verken "Candide" och "Den unge Werthers Lidanden". Eleven redogör inledningsvis för respektive epok samt de olika verken, och diskuterar sedan deras olika kännetecknande drag.

Innehåll

- Upplysningstiden
- Romantiken
- Candide
- Den unge Werthers lidanden
- Jämförelse mellan upplysningstiden och romantiken
Jämförelse mellan Candide och Den unge Werthers Lidanden
- Källor

Utdrag

På slutet av 1600-talet uppstod upplysningen som en reaktion mot kyrkans och maktens förtryck över människorna. Filosoferna som var verksamma under denna tid kämpade mycket för att förändra samhället så att det skulle bli mer rättvist. Många författare speciellt i England och Frankrike skrev i sina böcker om hur samhället förstör människor.
Under denna tid började människorna ifrågasätta den grundade ordningen. Man började tro på naturlig religion och på förnuftet. Många lärde sig läsa och sökte mer kunskap.
I denna period trodde man på människor och att man med hjälp av förnuftet skulle kunna lösa tillvarons gåtor, då detta skulle leda till jämlikhet och frihet mellan medborgarna. Men dessa idéer om jämlikhet gällde inte för kvinnorna.
Voltaire, Jean-Jacques Rousseau och Jonathan Swift är några av de mest utmärkande och inflytelserika personerna för upplysningstiden.
Romantiken
I mitten av 1700- talet började en våg av känslosamhet växa upp jämsides med upplysningen. Denna period kallades för ”förromantiken”, eftersom den föranledde romantiken som kulturströmning. iii Romantiken växte sig i synnerhet stark i Frankrike, England och Tyskland.
Romantiken uppstod som en reaktion mot upplysningens tilltro till förnuft... Köp tillgång för att läsa mer

Upplysningstiden och romantiken | Candide & Den unge Werthers lidanden | Jämförelse

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2018-06-19
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  👍🏼