Uppsats: Abort - Filosofi

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 2
 • Filosofi 1, Svenska 3
 • VG
 • 5
 • 1361
 • PDF

Uppsats: Abort - Filosofi

En diskuterande uppsats där eleven undersöker åsikter både för och emot abort, samt ger exempel på lagstiftning i båda fall.

Utdrag

"Abort är ett sätt att avbryta graviditeten på medicinsk eller kirurgisk väg. Abort är ett alternativ som finns för kvinnor om de inte vill behålla fostret som de bär på.

Abort kan göras fram till vecka 22 i Sverige. Många har starka synpunkter när det gäller abort. Vissa hävdar att man dödar ett människoliv och vissa säger att en förälder själv borde få bestämma när man ska bli förälder. Var går denna gräns? Och vem bestämmer vad man ska göra?

Skall abort vara fritt eller förbjudet? Varför bör abort vara tillåtet i alla världens länder och varför kan vi inte enbart låta makthavarna bestämma över så här viktiga delar av våra liv, vi måste få bestämma själva.

Jag har valt att fördjupa mig inom ämnet och försöka belysa båda parters åsikter, samtidigt som jag tar upp mina egna åsikter. Jag tycker att fri abort borde vara tillåtet i alla länder!"... Köp tillgång för att läsa mer

Uppsats: Abort - Filosofi

[2]
Användarnas bedömningar
 • 2016-05-30
  ...............................
 • 2013-09-23
  bra !!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Material relaterade till Uppsats: Abort - Filosofi.