Uppsats i Fysik: Kärnkraft

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Grundskola Årskurs 9
  • Fysik
  • MVG
  • 9
  • 1637
  • PDF

Uppsats i Fysik: Kärnkraft

En välstrukturerad uppsats som beskriver kärnkraftens historia, processerna i ett kärnkraftverk samt de miljövänliga och etiska aspekterna av kärnkraft.

Eleven spekulerar även i hur kärnkraften skulle kunna lösa jordens energiproblem.

Lärarens kommentar

Läraren sa att det var bland de bästa uppsatser han läst på länge och att den skulle användas som exempeluppsats för framtida klasser.

Innehåll

1 Förord
2 Kärnkraftens historia i korthet
3 Fysikalisk bakgrund
3.1 Fission
3.2 Fusion
4 Produktion
4.1 Reaktorn
4.2 Ånggeneratorn
4.3 Turbinen och generatorn
4.4 Avfall
5 Kärnkraft ur miljösynpunkt
6 Slutdiskussion
7 Källhänvisningar

Utdrag

Förord
Kärnkraften är vår idag viktigaste energikälla, och med lite resurser och forskning kan den komma att bli vår viktigaste energikälla även i framtiden.

I den här uppsatsen ska jag berätta om kärnkraftens bakgrund, både ur ett historiskt perspektiv och ur ett fysikaliskt perspektiv. Jag ska även berätta om hur huvudprocesserna i ett kärnkraftverk fungerar, kärnkraftens påverkan på miljön och andra för- och nackdelar med kärnkraften som energikälla.

Jag hoppas att du får lika stor njutning av att läsa den som jag fick när jag skrev den!... Köp tillgång för att läsa mer

Uppsats i Fysik: Kärnkraft

[0]
Inga användarrecensioner än.