Uppsats: Objektiv Moral

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 2
  • Filosofi A
  • MVG
  • 8
  • 2967
  • PDF

Uppsats: Objektiv Moral

En utförlig uppsats som diskuterar etik och livsfrågor, med fokus på objektiv moral. Eleven undersöker följande frågeställningar:

* Existerar det en objektiv moral?
* Vart kommer moral ifrån?

Innehåll

Inledning
Frågeställningar
Bakgrund
Existerar det en objektiv moral?
Vart kommer moral ifrån?
Slutsats
Referenser

Utdrag

"Inledning
Skandaler i svensk politik har nyligen fyllts i media. Samhället är upprört över att Håkan Juholt, tidigare ledare för socialdemokraterna, har missbrukat den svenska välfärden genom att han använt skattepengar till sin egen fördel olagligt. (Svd, 2011).

När man hör liknande skandaler om människors känsla för rättvisa griper det till djupet. Hyckleri och orättvisa ses som helt oacceptabla beteenden.

Dessa känslor är dock helt ologiska såvida inte annat anges av någon slags moralisk kod. Vad många inte inser är att objektiva sociala ansvar förutsätter en överstående etisk standard som i sig själv kan berättiga straff för dess brott."... Köp tillgång för att läsa mer

Uppsats: Objektiv Moral

[1]
Användarnas bedömningar
  • 2014-01-23
    Den var bra och jag hade stor hjälp med mina egna studier av denna uppsatsen.