Upptäcka smittkälla med ELISA | Labbrapport | Biologi

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Teknikprogrammet (TE) Årskurs 3
  • Biologi 2
  • C
  • 12
  • 2866
  • PDF

Upptäcka smittkälla med ELISA | Labbrapport | Biologi

En laboration där metoden ELISA används för att hitta en smittkälla. Metoden ELISA används för att identifiera smittade människor. Med ELISA upptäcks smittämnen i personens blod, såsom virus och bakterier. I och med detta så kan en smittkälla identifieras om man har vetskap om vilka partners en smittad har vart med.

Innehåll

Inledning 3
Metod 6
Resultat 9
Diskussion 9
Källförteckning 12

Utdrag

TEORIN
I immunsystemet har makrofager och monocyter sin huvudsakliga funktion i kroppens vävnader. Makrofager har en förmåga att äta upp byten. Detta sker genom att makrofager kan öka sin yta ett flertal gånger om och med hjälp av det kan den svepa in (äta upp) ett flerdubbelt så stort byta i sitt cellmembran. Makrofagen kan därefter angripa sina byten med dödande ämnen så som väteperoxid och andra dödande substanser, men den kan även producera enzymer som bryter ned den upptagna partikeln i cellmembranet. Makrofager kan anta ett flertal olika former men de har dock snarlika funktioner.

Det finns makrofager söker sig till huden och där formar de sig till ett finmaskigt nät, där var och en av makrofagerna får långa trådiga utskott, för att fånga in organismer som bakterier som angriper kroppen via huden. Andra makrofager kan omvandlas i hjärnan till så kallade mikrogliaceller och det finns även makrofager som tar form av Kupffers celler i levern och där renar förbipasserande kroppsvätskor. Alla dessa makrofager ingår i immunsystemet och alla samarbetar aktivt med andra celler när det väl krävs.

För att en makrofag ens ska angripa så krävs olika signaler för att den ska kunna urskilja vad som är främmande i kroppen. Åldrande kroppsegna röda blodkroppar och skadade egna molekyler har förändrad en förändrad kemisk uppbyggnad som gör att molekylerna uppfattas som kroppsfrämmande av makrofagerna. För det mesta så ökas makrofagernas aggressivitet då antikroppar fäster sig vid de främmande ämnena eller organismerna. Dessa antikroppar är en produkt från B-lymfocyten, som är en av de nya typerna av celler i vårt immunsystem, som gör makrofagerna, en av de äldre typerna av celler, mer effektiva.

En annan celltyp som är ”ny” är de så kallade T-lymfocyterna och dessa släpper ut hormonliknande ämnen vid namn av cytokiner. Dessa reagerar mot... Köp tillgång för att läsa mer

Upptäcka smittkälla med ELISA | Labbrapport | Biologi

[0]
Inga användarrecensioner än.