Upptäcktsresornas epok och kolonialismen | Fördjupningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Komvux
  • Historia 1b
  • B
  • 4
  • 2324
  • PDF

Upptäcktsresornas epok och kolonialismen | Fördjupningsuppgift

En fördjupningsuppgift om upptäcktsresornas epok och kolonialismen. Eleven redogör för upptäcktsresornas historia, och diskuterar varför det just var européerna som som stod i spetsen för upptäcktsresandet till kontinenterna. Vidare så redogörs det för konsekvenserna av den ökande världshandeln.

Noter att källor saknas.

Lärarens kommentar

Väl skrivet. Saknas lite nyansering för toppbetyg.

Innehåll

Upptäcktsresornas epok och kolonialismen

- Upptäckarna
- Varför gav sig européerna av?
- Varför just européerna?
- Konsekvenserna av den ökade handeln för den gamla delvis nya världen

Utdrag

Européerna lyckades även att bryta sig ur den kristna världsbilden, där allt följdes enligt gudomliga lagar. Den kyrkliga kunskapsmonopolen uppmanades av flera universitet framförallt av det som var beläget i Paris. Men även här fick européerna sina idéer av muslimerna. Ibn Rushd, en muslimsk filosof som hävdade en revolutionär tankesätt att tro och vetenskap var åtskiljbara och inte borde blandas. Denna ide plockades av Européerna och därmed kunde de ägna sig åt vetenskaplig forskning utan inblandning av kyrkan. Detta blev även början på... Köp tillgång för att läsa mer

Upptäcktsresornas epok och kolonialismen | Fördjupningsuppgift

[0]
Inga användarrecensioner än.