Uppvärmning av Natriumvätekarbonat | Labbrapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Teknikprogrammet (före 2011) Årskurs 2
  • Kemi A
  • VG
  • 1
  • 367
  • PDF

Uppvärmning av Natriumvätekarbonat | Labbrapport

En kort labbrapport som avser att undersöka vad som händer när natriumvätekarbonat uppvärms. Med utgångspunkt i tre olika formler som eleven presenterar, fastställs sedan vilket av dessa alternativ som illustrerar det korrekta tillvägagångssättet.

Innehåll

Laboration ”Natruimvätekarbonat”

- Uppgift
- Materiel
- Metod
- Resultat
- Slutsats

Utdrag

Materiel:

Provrör (värmetåligt), tändstickor, brännare, provrörshållare, natriumvätekarbonat (NaHCO3), våg, dragskåp

Metod:

Jag började med att väga upp provröret. Sedan vägde jag upp natriumvätekarbonat, efter det förde jag ner det i provröret och vägde allt tillsammans. Efter det upphettade jag provröret i ett dragskåp. Efter jag upphettat provröret och låtit det svalna av så vägde jag det igen och antecknade vikten. Sedan beräknade jag med hjälp av molförhållandena inom reaktionerna för att ta reda på vilken formel som var den rätta. Först räknade jag ut hur många mol det var i 2 NaHCO3 och sedan tog jag reda på hur många mol Na2O och Na2CO3 innehöll... Köp tillgång för att läsa mer

Uppvärmning av Natriumvätekarbonat | Labbrapport

[1]
Användarnas bedömningar
  • 2016-10-10
    Helt ok men ej vetenskapligt skriven.