USA, Kina och Ryssland utifrån Mearsheimers teorier | Rapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 3
  • Internationella relationer
  • A
  • 10
  • 2247
  • PDF

USA, Kina och Ryssland utifrån Mearsheimers teorier | Rapport

En rapport om USA, Kina och Ryssland utifrån den amerikanska professorn John Mearsheimers teori om makt. Syftet är att ta reda på vilket land som har mest makt av Kina, Ryssland och USA genom att applicera Mearsheimers maktteori.

Innehåll

Mätning av makt utifrån Mearsheimers teorier: En undersökning av USA, Kina och Ryssland

1 Inledning
1.1 Syfte
1.2 Frågeställningar
1.3.1 val av källor
2 Tidigare forskning
3 Undersökning
3.1 Befolkningsmängd
3.2 Ekonomi
3.3 Antal anställda inom militären
3.3.1 Militära utgifter
3.4 Sammanfattning av undersökning
4 Analys
4.1 Vilket land har mest latent makt?
4.2 Vilket land har mest militär makt?
4.3 Slutsatser
5 Källförteckning

Utdrag

1 Inledning
Upptrappningen av de militära resurserna i världen har blivit allt tydligare på senare år.1 Med kapprustningen i åtanke blev det intressant att få en uppfattning kring de rådande maktförhållandena i världen. Det finns många olika teorier om makt, men just den här undersökningen är inspirerad och baserad på den offensivt realistiska maktsynen.

1.1 Syfte
Syftet med den här uppsatsen är att ta reda på vilket land som har mest makt av Kina, Ryssland och USA genom att applicera Mearsheimers maktteori.

1.2 Frågeställningar
Frågorna som vägleder denna vetenskapliga uppsats är:
Vilket land har mest latent makt?
Vilket land har mest militär makt?

1.3 Metod
Uppsatsen utgår från ett militärt, befolkningsmässigt och ekonomiskt perspektiv. Undersökningen bygger på Mearsheimers maktteori. Faktorerna som uppsatsen tar hänsyn till är: storleken på respektive lands armé och dess kvalitet i form av hur mycket pengar som investeras i försvaret, befolkningsmängd samt ländernas ekonomi i form av BNP... Köp tillgång för att läsa mer

USA, Kina och Ryssland utifrån Mearsheimers teorier | Rapport

[0]
Inga användarrecensioner än.

Material relaterade till USA, Kina och Ryssland utifrån Mearsheimers teorier | Rapport.