USAs invasion av Afghanistan | Orsaker och Konsekvenser | Historia A

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Teknikprogrammet (före 2011) Årskurs 3
 • Historia A
 • C
 • 10
 • 4073
 • PDF

Fördjupningsarbete: USAs invasion av Afghanistan | Orsaker och Konsekvenser | Historia A

Ett fördjupningsarbete i Historia A, där eleven redogör för USA:s invasion av Afghanistan. Eleven presenterar först fakta kring Afghanistan som land (geografi, befolkning, tillgångar) och dess krigspräglade historia. Vidare så beskriver eleven även orsakerna bakom den USA-ledda invasionen av Afghanistan och hur invasionen sedan utspelat sig - bland annat med fokus på 11 september, al-Qaida, Usama bin Laden, Operation Enduring Freedom och Operation Security Assistance Force. Eleven avslutar med en diskussion kring invasionens konsekvenser, och huruvida invasionen kan anses positiv eller negativ för landet.

Lärarens kommentar

Bra jobbat!

Elevens kommentar

Ta bort onödig fakta (vilket jag anser uppsatsen innehåller en del).

Innehåll

- Inledning
- Början av konflikten
- Dagens konflikt i landet
- Undersökning och Resultat
- Diskussion och slutsatser
- Källförteckning
- Källkritisk diskussion

Utdrag

"Inledning

För några år sedan påbörjades Amerikas krig mot världsterrorn. Vi har läst om det, hört om det och sätt om det. Men ni kanske inte har hört om allt. Jag har även valt om att skriva lite om sovjet eftersom det var ett krig som fick en hel del negativa påföljder.

Jag valde denna konflikt eftersom jag vill veta mer och förstå vad många miljoner människor har blivit utsatta för. Och blir än idag.

Afghanistan har fått stor uppmärksamhet efter alla terrorattacker mot omvärlden, och all den brottslighet och små konflikter som pågår i landet. USA har under många år försökt att utrota terrorn i landet. Dem har Två militära operationer som pågår i landet just nu. En av dem är Enduring Freedom (OEF) som leds av USA och syftet med denna operation är att bekämpa Al-Qaida. Den andra operationen är international Security Assistance Force (ISAF) som påbörjades 2002 för att stabilisera landet.

Afghanistan är en av världens fattigaste länder. Landet är ca 1.5 gånger större yta än Sverige och 3 gånger så många mer invånare. Över hälften av invånarna kan inte läsa eller skriva. Afghanistan ligger i mellersta Asien och gränsar till Iran. Pakistan, Tadzjikistan och Kina. Makthavarna i dessa länder har upprepande gånger invaderat Afghanistan. En stor del av landet består av bergsområde, Som har gjort svårare att kontrollera landet. Man kan dessutom säga att delarna i landet mest styrs av stammar. I varje del i landet finns någon slags ledare som styr provinsen. Den ledaren har till viss del samarbete med ledaren i hela landet."... Köp tillgång för att läsa mer

USAs invasion av Afghanistan | Orsaker och Konsekvenser | Historia A

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2016-05-20
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  fnmgdfbhgthjlrsbaek.ngvjkernbjkgdf

Material relaterade till USAs invasion av Afghanistan | Orsaker och Konsekvenser | Historia A.