USA:s kamp mot al-Qaida i Afghanistan | Rapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 2
 • Samhällskunskap 2
 • A
 • 15
 • 5140
 • PDF

USA:s kamp mot al-Qaida i Afghanistan | Rapport

En rapport om USA:s kamp mot al-Qaida och strider i Afghanistan. Eleven avser att se närmre på USA:s utrikespolitik och krig mot terrorismen genom att undersöka kriget i Afghanistan och på så få en fördjupad bild av den historiska situationen. Rapporten tar utgångspunkt i följande frågeställningar:

• Hur började allt och hur blev det ett problem?
• Hur påverkades regionen runt omkring?
• Hur påverkas omvärlden?
• Vad har FN bidragit med?

Innehåll

Kriget mot terrorismen - USAs kamp mot al-Qaida i Afghanistan

- Abstract/Sammanfattning
1. Inledning
1. Syfte
2. Frågeställning
3. Avgränsning
4. Metod
5. Material/Källkritik
2. Resultat
3. Diskussion/slutsats
4. Källförteckning

Utdrag

Under en tioårsperiod bidrog USA, tillsammans med Saudiarabien med ungefär 40 miljarder dollar räknat i pengar o vapen till oppositionen2. Rörelsen mot regimen lockade muslimer från övriga arabiska länder, speciellt religösa män från Saudiarabien, att delta i kriget mot kommunismen. När Sovjet drog sig tillbaka efter FN-avtal (Genèveavtalen), fortsatte dock kriget som ett rent inbördeskrig mellan regimen och... Köp tillgång för att läsa mer

USA:s kamp mot al-Qaida i Afghanistan | Rapport

[3]
Användarnas bedömningar
 • 2015-09-25
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Väldigt bra och utförligt Dock kunde diskussionsdelen ha varit mer nyanerat
 • 2016-10-02
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Bra och välskriven, utförligt
 • 2015-03-21
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 1
  Den var väldigt hjälpsam