Utanförskap och klasskillnader | PM

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • El- och energiprogrammet (EE) Årskurs 2
  • Religionskunskap 1
  • A
  • 2
  • 708
  • PDF

PM (Promemoria): Utanförskap och klasskillnader | PM

Eleven har skrivit ett PM om utanförskap och klasskillnader och hur detta påverkar livet för unga i Sverige.

Eleven skriver bland annat att många menar att fattigdom inte bara innefattar brist på pengar eller mat, utan också att inte ha samma förutsättningar som alla andra.

Utdrag

”Utanförskap” är ett ord som är ibland är mycket svårt att sätta fingret på. Det är något som få lyckas undkomma, samtidigt som alla tolkar det på olika sätt och hanterar det utefter. Utanförskap existerar överallt. Vare sig det gäller: mobbing på skola eller arbetsplats, klasskillnader bland rika och fattiga eller varför inte klasskillnader bland folk med svensk eller utländsk bakgrund. För att centrera denna promemoria, har jag valt att försöka fokusera på klasskillnader i ekonomiska och sociala sammanhang eftersom de kompletterar varandra samt för att dessa associerar ett utanförskap som flertalet kan relatera till.

Den ekonomiska klyftan mellan ”fattiga” och ”rika” i Sverige är inget som brukar utmärka sig i jämförelse med andra länders situation. Trots detta menar man idag att fattigdom inte bara innefattar brist på pengar eller mat, utan också att inte ha samma förutsättningar..... Köp tillgång för att läsa mer

Utanförskap och klasskillnader | PM

[0]
Inga användarrecensioner än.