Utanförskap i mina ögon | Diskuterande text

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 1
 • Samhällskunskap 1b
 • A
 • 2
 • 705
 • PDF

Utanförskap i mina ögon | Diskuterande text

En personlig diskuterande text som handlar om utanförskap. Eleven diskuterar begreppet utifrån egna tankar och upplevelser, och reflekterar över hur utanförskapet i Sverige ser ut och hur det skiljer sig från andra länders situation.

Utdrag

Utanförskap är ett ord som ofta används i samhället. Med utanförskap menas att människor av olika anledningar inte är fullt ut delaktiga medborgare i det svenska samhället. När jag tänker på utanförskap, tänker jag oftast på de som är på något sätt ”annorlunda” än oss. De jag mest tänker på är människor som upplever fattigdom. Främst barnfattigdom. De har inte lika samma resurser eller möjligheter som andra barn i Sverige har.
Barnfattigdom i Sverige handlar inte om att barn får gå hungriga och frysa ihjäl för att deras föräldrar inte har råd att köpa saker till dem, utan det menas att de inte har samma möjligheter se de flesta barn gör. En rapport visar att det finns ungefär 230 000 barn vars familjers inkomst inte kan täcka de nödvändiga kostnaderna. Barnfattigdomen är mer än tre gånger så hög om barnen lever med en... Köp tillgång för att läsa mer

Utanförskap i mina ögon | Diskuterande text

[2]
Användarnas bedömningar
 • 2015-08-24
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  den är lätt att förstå och man förstår vad man läser
 • 2016-02-09
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  braaaaaaaaaaaaaaaaaaaa