Utbildning i Sverige respektive Kina | Fördjupningsarbete

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 3
  • Samhällskunskap 2
  • A
  • 7
  • 3567
  • PDF

Utbildning i Sverige respektive Kina | Fördjupningsarbete

Ett utförligt fördjupningsarbete som lyfter fram utbildningssystemet i Sverige och Kina. Uppsatsen beskriver respektive länders skolsystem och redogör för dem från ett historiskt och nutida perspektiv. Arbetet innehåller även PISA resultaten för länderna från 2012, och eleven jämför de två ländernas resultat med varandra. Eleven utreder även utbildnings påverkan på samhället, och diskuterar bl.a. ländernas sociala klasser och ekonomiska tillväxt i relation till detta.
Några av frågeställningarna som besvaras är:

• Vad undersöks i PISA och hur mycket visar detta egentligen hur utbildningen är?
• Vilka skillnader har skett statistiskt sätt i Sverige kontra Kina under åren?
• Hur kan utbildning påverka ett lands ekonomi?
• För- och nackdelar med en hårdare utbildning.
• Vilka som får chansen att vidare utbilda sig, skillnaden mellan Sverige och Kina.

Lärarens kommentar

Mycket intressant att läsa och hur utbildning kan påverka ett land så mycket - välstrukturerat och utförligt. Mycket bra!

Innehåll

Utbildningen i Sverige och Kina

- Frågeställningar
• Vad undersöks i PISA och hur mycket visar detta egentligen hur utbildningen är?
• Vilka skillnader har skett statistiskt sätt i Sverige kontra Kina under åren?
• Hur kan utbildning påverka ett lands ekonomi?
• För- och nackdelar med en hårdare utbildning.
• Vilka som får chansen att vidare utbilda sig, skillnaden mellan Sverige och Kina
- Sammanfattning
- Källor/Källkritik

Utdrag

Kinas utbildning har precis som Sverige 9 års obligatorisk skolgång. Denna delas ofta upp på 6 år samt 3 år. Efteråt finns möjlighet att studera 3 år till på en skola, likt gymnasium i Sverige. Där börjar man året man fyller 15 år. Däremot är detta inte gratis utan man får betala, för både privat och kommunalskola. De dyrare skolorna är svårare att komma in på rent betygsmässigt och även... Köp tillgång för att läsa mer

Utbildning i Sverige respektive Kina | Fördjupningsarbete

[1]
Användarnas bedömningar
  • 2017-03-25
    intressant skriven och mycket bra!