Utövning av kristendom | Diskussion

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Hotell- och turismprogrammet (HT) Årskurs 1
  • Religionskunskap 1
  • B
  • 3
  • 638
  • PDF

Utövning av kristendom | Diskussion

En diskussion där eleven menar att många som på pappret är kristna inte utövar sin religion. Eleven reflekterar över orsaker till detta.

Lärarens kommentar

Du skriver nyanserat och använder dig professionellt utav relevanta begrepp som höjer ditt betyg i momentet.

Studienets kommentar

Notera att det saknas källor och att det finns språkliga förbättringsmöjligheter.

Utdrag

Kristendomen är idag världens största religion, statistiskt.
Men är den verkligen lika praktiskt utövad som tidigare?

Antalet kristna har ökat, men idag verkar det som att majoriteten, speciellt i Europa endast är kristna på papper.

Blickar man bak till medeltiden så styrdes en stor del av världens samhälle utifrån en kristen lagstiftning. Den kristna befolkningen verkade vara väldigt engagerade och aktiva i förhållande till religionen.

I dag kallas Sverige bland folk för det gudlösa landet, ett land utan Gud, det vill säga.
Jämför man med tidigare så har kristendomens praktiserande sjunkit något enormt. Även fast det inte finns någon specifik statistik gällande påståendet kan man enkelt dra den slutsatsen endast genom att överblicka dagens samhälle i respektive länder.

Ser man på den... Köp tillgång för att läsa mer

Utövning av kristendom | Diskussion

[0]
Inga användarrecensioner än.