Uträkning av matematikuppgifter | Kvadrering, Förenkling, Ekvation

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 3
  • Matematik 3b
  • G
  • 1
  • 129
  • PDF

Inlämningsuppgift: Uträkning av matematikuppgifter | Kvadrering, Förenkling, Ekvation

Uträkningar/svar på följande matematikuppgifter:

a) x+8x+16 / 2x+8
b) 1/4 - 4/2x + 3/x
c) f(x) = x^3 - x(3x-2) = 0

Studienets kommentar

a) x+8x+16 / 2x+8
b) 1/4 - 4/2x + 3/x
c) f(x) = x^3 - x(3x-2) = 0

Utdrag

"a) x+8x+16 / 2x+8
Faktorisera med ena kvadreringsregeln = (x+4)^2 / 2(x+4)
Förkorta (x+4) både i täljaren och nämnaren ger = ..."... Köp tillgång för att läsa mer

Uträkning av matematikuppgifter | Kvadrering, Förenkling, Ekvation

[1]
Användarnas bedömningar
  • 2016-08-22
    TAck för hjälpen. hjälpte mig på vägen