Det amerikanska frihetskriget och den franska revolutionen | Historia A

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 1
 • Historia A
 • MVG
 • 8
 • 3298
 • PDF

Fördjupningsarbete: Det amerikanska frihetskriget och den franska revolutionen | Historia A

En längre fördjupningsuppgift i Historia A, där eleven redogör för det amerikanska frihetskriget och den franska revolutionen. Fokus ligger bland annat på deras orsaker och händelseförlopp, och vidare så redogör eleven även för den nationalism och "moderna samhällsdebatt" som följde.

Notera att läroboken som hänvisas till i källhänvisningen är: Perspektiv på historien, Hans Nyström, Lars Nyström, Örjan Nyström, första upplagan, Gleerups, kapitel 1-6.

Lärarens kommentar

Uppdraget ligger på MVG-nivå enligt Skolverkets riktlinjer. Du svarar mycket utförligt och du resonerar dig fram till slutsatser på ett mycket bra sätt.

Innehåll

- Fråga 1: Beskriv det amerikanska frihetskriget och den franska revolutionen
- Källor

- Fråga 2: Med den franska revolutionen föddes nationalismen. Med den industriella revolutionen föddes också den moderna samhällsdebatten.
a) Beskriv hur detta går till och ge exempel från båda revolutionerna.
b) Den franska revolutionen får flera efterföljare i Europa. Redogör för det och gör en analys.
c) Redogör för olika samhällsgrupper och vilka intressen som stod mot varandra. Gör en jämförande analys.

- Nationalism efter den franska revolutionen
- Den moderna samhällsdebatten efter den industriella revolutionen
- Påföljder av den franska revolutionen i Europa
- Olika samhällsgrupper och intressen som stod mot varandra
- Källor

Utdrag

"Det amerikanska frihetskriget var resultatet av kolonisternas missnöje mot det brittiska väldet. För Storbritannien representerade samtliga kolonier en växande marknad för sina företag som blomstrade upp under den industriella revolutionen, samt en viktig källa till råvaror; i Nordamerikas fall handlade det i synnerhet om päls under den här perioden. Inkomsterna som detta genererade spelade en alltmer stor roll i den brittiska ekonomin. De amerikanska kolonierna blev mer självständiga under sjuårskriget, eftersom Storbritannien hade fullt upp med sina militära insatser mot Frankrike."... Köp tillgång för att läsa mer

Det amerikanska frihetskriget och den franska revolutionen | Historia A

[25]
Användarnas bedömningar
 • 2014-04-19
  Mycket bra och varierat språk. Täcker upp samtliga viktiga händelser i samband med det amerikanska frihetskriget och den franska revolutionen. Tack för bra inspiration för mitt egna arbete.
 • 2014-05-21
  - Bra information och bra skrivet - Andra frågan var den som hjälpa mig mest. - Det som kunde vart bättre var ifall man kunde delat upp texten mer så man ser vad som tillhör vilken fråga
 • 2017-02-12
  Skriven av Studerande på Termin 11
  braaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
 • 2016-11-15
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Jätte bra. Det har hjälpt mig verkligen!