Amerikanska revolutionen | Mexikanska revolutionen | Historia A

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 1
  • Historia A
  • C
  • 3
  • 1490
  • PDF

Fördjupningsarbete: Amerikanska revolutionen | Mexikanska revolutionen | Historia A

En fördjupningsuppgift i Historia, där eleven redogör för den amerikanska revolutionen och den mexikanska revolutionen. Fokus ligger på hur revolutionerna leddes (och av vem!), och eleven tar bland annat utgångspunkt i följande frågor:

- Hur sker en revolution?
- Vad är det som händer, och vilka personer leder?

Notera att källor saknas.

Lärarens kommentar

Intressanta tankar - fortsätt åt det hållet och skriv mer nyanserat.

Elevens kommentar

Försök skära ner lite på fakta och satsa mer på en jämförelse av dåtidens diktatorer med nutidens. Bara en snabb tanke!

Innehåll

- Amerikanska och Mexikanska revolutionen
- Sammanfattning

Utdrag

"Zapata och Pancho var ledare för upproren i Mexiko under 1800 talet. Det fanns flera händelser som ledde till revolutionen och ett exempel är kriget mot USA under ca 1830 talet som avslutades genom att ge USA land (Texas med flera). Det var generalen Porfirio Diaz som styrde under tiden och gjorde medelklassen rikare genom att satsa på jordbruksexport under upproren mot regeringen började. Arbetarklassen och indianerna blev utan mark och blev fattigare än de var innan och missnöjet växte.

Ingen av dessa revolutioner skulle ske utan folk som tog ansvar för vad de tyckte och hur de ville leva. Båda revolutionerna har personer som har lett uppror mot överheten. I Mexikos revolution hindrades båda Pancho och Zapata genom att bli mördade men revolutionen fortsatte för att folket ville det. De ville ha rättvisa och ett demokratiskt samhälle med mänskliga rättigheter. Flera år efter att ledarna hade mördats så fortsatte demonstrationer och uppror. Man startade EZLN (Zapatistiska nationella befrielsearmén år 1994) för att man ville att presidenten skulle avgå för att kunna införa bland annat bättre sjukvård. Man hade krig mot regeringen för att få överheten att ta till sig vad folket ville."... Köp tillgång för att läsa mer

Amerikanska revolutionen | Mexikanska revolutionen | Historia A

[0]
Inga användarrecensioner än.