Utredande text: Buddhismen i Thailand - Religionskunskap 1

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Humanistiska programmet (HU) Årskurs 3
  • Religionskunskap 1
  • G
  • 3
  • 1423
  • PDF

Utredande text: Buddhismen i Thailand - Religionskunskap 1

En utredande text som undersöker buddhismen i Thailand. Fokus ligger bland annat på utvecklingen och spridningen av buddhismen i regionen, kopplingen mellan stat och religion i Thailand samt buddhismens syn på jämställdhet.

Lärarens kommentar

Bra beskrivning av situationen. Centrala och tydliga resonemang.

Innehåll

- Tempel
- Samhället och Buddhismen
- Stat och religion
- Källor

Utdrag

"Det finns många myter om Buddha, men få har kunnat fatställas helt med fakta från säkra källor. En allmänt accepterad uppfattning är att grundaren av buddhismen föddes i dagens Nepal, (då Indien) vid namn Siddharta Gautama. Han levde 563 - 483 f.Kr. Han nådde under intensiv meditation i Bodh Gaya något som beskrivits som uppvaknande/upplysning. Han blev genom detta snart känd som en buddha (uppvaknad). Han fick titeln Buddha, eller Buddha Shakyamuni.

Buddha Shakyamuni, reste runt och berättade om läran. Även Kejsare Ashoka, Indiens förste kejsare, har en viktig del i spridningen av buddhismen. Han blev en aktiv utövade av buddhismen och byggde 84 000 stupor. Hans familjemedlemmar sändes på religiösa pilgrimsresor, och involverade sig djupt i dharma, som han önskade att alla hans underordnade skulle leva efter.

Buddhas lära kom till Thailand omkring 270 f.Kr. I Thailand utövar man Theravada buddhismen (de äldstes lära) den inriktning som ligger närmast den ursprungliga läran. Buddismen nådde troligen sin höjdpunkt i Thailand under Sukhothai Perioden (1238 – 1438). Det var under denna period som den första buddistiska litteraturen skevs och som kom att kallas för "Tribhumkikatha". Buddismen har varit den huvudsakliga drivande kraften i den thailändska kulturella utvecklingen under decennier. Alla samhällsklasser av thailändare ansluter sig till Buddismen. Fastän Buddismen är påbjuden som statsreligion är alla thailändare tillåtna full religionsfrihet. Den thailändska konstitutionen föreskriver dock att kungen måste vara buddist och upprätthållare av alla religioner."... Köp tillgång för att läsa mer

Utredande text: Buddhismen i Thailand - Religionskunskap 1

[0]
Inga användarrecensioner än.