Globalisering - Orsaker och problem

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 3
 • Samhällskunskap 2
 • A
 • 5
 • 1456
 • PDF

Globalisering - Orsaker och problem

En utredande text som undersöker begreppet "globalisering" - vad det är och vad det innebär. Vidare så ligger fokus även på varför globalisering sker och vilka problem globalisering kan medföra. Avslutningsvis har eleven även skrivit en kort debattartikel kring globalisering.

Innehåll

- Vad menas med begreppet globalisering?
- Innebörd
- Varför globaliseras vi på jorden?
- Individerna – De små byggstenarna
- Summarum
- Vilka problem medför en ökad globalisering?
- Hur kan man lösa problemen?
- Debattartikel
- Källförteckning

Utdrag

"Vad menas med begreppet globalisering?

Ett ord man ofta hör numera är ”globalisering” och man ställer sig frågande till vad som gör detta till ett sådant frekvent ord i dagens samhälle. Är det något man bör vara rädd för? Vad för det med sig? Vi försöker bena lite i begreppet.

Innebörd:
Med globalisering så menar man en förändring i det lokala samhällsbeteendet rent kulturellt, ekonomiskt, idealistiskt för en strävan att anpassas till ett mer globalt klimat. Alltså så utvecklar man sitt samhälle att passa med andra länder världen över. Globalisering som begrepp har kommit att användas mestadels i handel och finans-frågor, därför att det är på världsmarknaden länderna som oftast kommer i kontakt med varandra, och det är på så sätt vi lär känna varandra mest frekvent. Världsmarknaden blir lite länders ansikte utåt, och vad som gör olika nationer igenkända. Sverige till exempel har en massiv trä och pappers-industri som andra länder handlar utav."... Köp tillgång för att läsa mer

Globalisering - Orsaker och problem

[11]
Användarnas bedömningar
 • 2014-03-14
  Intressant text, fann debattartikel mest intressant för framtida bruk. Lösningen på problemet kändes inte så genomtänkt och ordet man (vem är man?) förekommer lite väl ofta. Annars bra!
 • 2015-04-29
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Gav mycket hjälp och inspiration! Mycket väl utförd, förtjänar verkligen sitt A!
 • 2016-04-06
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  Bra uppsats. Kan ev nyanseras ytligare.
 • 2015-12-16
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Mycket bra skrivet och bra struktur. Både inspirerande och till stor hjälp ! :)