Utredande text: Etik och prostitution

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Teknikprogrammet (före 2011) Årskurs 3
 • Religionskunskap A
 • MVG
 • 5
 • 1934
 • PDF

Utredande text: Etik och prostitution

En längre, utredande och diskuterande text kring prostitution och etik. Eleven redogör bland annat för lagstiftning i olika länder samt hur olika typer av etiker hade resonerat i ämnet (pliktetiker, konsekvensetiker, avsiktsetiker och situationetiker).

Lärarens kommentar

VG-MVG

Utdrag

"Att få prostituera sig, eller att inte få prostituera sig, det är frågan. Att ta emot pengar för ett sexuellt möte är något som framkallar olika reaktioner hos människor. Det är ett emotionellt och världsligt ämne som fått länder att stadga olika lagar och regler mot det, men det är även något som är legalt i vissa länder. Ingenting är egentligen självklart om detta är något människor ska få syssla med och det är där det framställs olika funderingar och åsikter om detta fenomen.

I Sverige har det diskuterats och reflekterats en hel del kring prostitution. Ska man verkligen få köpa sex? Och ska man verkligen få sälja sex?"... Köp tillgång för att läsa mer

Utredande text: Etik och prostitution

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2016-02-08
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Väldigt bra text, Rekommenderas