Utredande text: Etikrapport kring Dödsstraff

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Medieprogrammet (före 2011) Årskurs 3
 • Samhällskunskap
 • G
 • 7
 • 1900
 • PDF

Utredande text: Etikrapport kring Dödsstraff

En utredande text vars syfte är att utröna de vanligaste argumenten som finns för och emot dödsstraffet. Eleven undersöker varför vissa länder väljer att hålla fast vid dödsstraffet och försöker ge läsaren en möjlighet att själv ta ställning till dödsstraffets vara eller icke vara.

Innehåll

1. Inledning 1
1.1 Syfte 1
1.2 Frågställning 1
2. Metod 2
3. Faktaavsnitt 2
3.1 FN och Europakenventionen 2
3.2 Bakgrund 3
4. Diskussionsavsnitt 4
5. Källor 5

Utdrag

"1. Inledning:
Motivet på dödsstraff har främst varit tanken på vedergällning. Det är samhällets sätt att hämnas på ett hemskt brott genom att ge ut ett straff som den dömde själv ofta begått. ”öga för öga tand för tand”. Denna rapport kommer jag mestadels bygga på rätten till liv och den ska vara självklar enligt mig. Alla ska ha rätt till ett liv och denna rätt ska skyddas ut i yttersta fingerspätts. Det är enligt lag förbjudet att ta en annan människas liv, men ändå är det okej med dödsstraff. Detta skapar ett etiskt dilemma i vårt samhälle.

1.1 Syfte:
Syftet med rapporten är att utröna de vanligaste argumenten som finns för och emot dödsstraffet. Vi vill undersöka varför vissa länger väljer att hålla fast vid dödsstraffet sam ge läsaren en möjlighet att själva ta ställning till dödsstraffets vara eller icke vara

1.2 Frågställning:
- Vad finns det för argument för respektive emot dödsstraff?
- Vad säger lagen?
- Varför håller vissa länder fast vi dödsstraff?
- Varför vill delar av svenska befolkningen återinföra dödsstraff?

2. Metod:
Jag ska genom fakta från internet avsluta rapporten och utföra en redogörelse om dödsstraff utifrån etiska perspektiv."... Köp tillgång för att läsa mer

Utredande text: Etikrapport kring Dödsstraff

[3]
Användarnas bedömningar
 • 2014-06-27
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 1
  skit bra in skriven. jag är också emot dödsstraff
 • 2014-05-24
  helt ok men jag tycker att betyget var lite lågt
 • 2014-01-28
  Hjälpte mig väldigt i min rapport om dödsfall!