Socialpsykologi: Gruppmentalitet och diskriminering | Diskuterande text

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 3
  • Psykologi 1
  • Inget betyg givet
  • 3
  • 1197
  • PDF

Socialpsykologi: Gruppmentalitet och diskriminering | Diskuterande text

En utförlig diskuterande text inom socialpsykologi, där eleven utreder förekomsten av gruppmentalitet i samhället - och den diskriminering det kan leda till. Med utgångspunkt i bland annat den brittiska socialpsykologen Henri Tajfels teori om ”the minimal group paradigm” och beteendevetaren Åke Sanders artikeln ”Dom kallar mig terrorist” diskuterar eleven "vi och dom"-mentaliteten, och redogör för sina egna tankar och åsikter om ämnet.

Innehåll

- Vi och dem
- Källor (i fotnoter)

Utdrag

"I början av 1970 utforskade den brittiska socialpsykologen Henri Tajfel ett fenomen som kom att kallas ”the minimal group paradigm”. Den grundläggande idén bakom detta koncept var att undersöka de minimala villkoren för diskriminering förekommande inom grupper. Otroligt nog har studier med detta tillvägagångssätt visat att människor tenderar att gynna en grupps partiskhet även när de kategoriseras på relativt meningslösa distinktioner, exempelvis ögonfärg, vilken typ av tavlor som de gillar, eller ens efter att ha singlat slant. Detta säger oss att vi potentiellt kan skilja oss från en viss grupp av människor på grund av någon slumpmässig och godtycklig egenskap. Därför är alla mottagliga för att vara utövare och/eller offer för sociala fördomar och utfrysning. Det verkar som att tänka på oss själva i termer av grupper automatiskt leder till en sorts irrationell gruppfavorisering.

Det är svårt att förstå mentaliteten som står bakom denna typ av tänkande. Särskilt när vi sedan länge har anammat en av de primära naturlagarna att ju mer man ger, och ju mer man tjänar tillsammans med de andra, desto mer får man. Detta sätt att tänka liknar livet vid en kaka: när någon får en stor bit, återstår så mycket mindre för de andra att dela på."... Köp tillgång för att läsa mer

Socialpsykologi: Gruppmentalitet och diskriminering | Diskuterande text

[0]
Inga användarrecensioner än.