Nationalism och Demokrati under 1800-talets Europa | Historia 1b

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 1
 • Historia 1b
 • B
 • 7
 • 2292
 • PDF

Utredande text: Nationalism och Demokrati under 1800-talets Europa | Historia 1b

En utredande text där eleven redogör för nationalism och demokratin under 1800-talets Europa. Vidare så diskuteras även ett antal andra begrepp med anknytning till 1800-talet: nationalstat, rasism, liberalisering, medelklass, överklass, socialister, ideologi, folkrörelser och suffragetter. Notera att källor saknas.

Lärarens kommentar

Mycket bra jobbat!

Utdrag

"Nationalism är ett svårfångat begrepp samt en tolkningsfråga, men i grunden handlar det om ett folks gemensamma identifikation, geografiskt och kulturellt, nationalismen uppkom ifrån romantiken som hade som signum att bringa individens drömmar, landet tankegångar till verklighet. Man menade även på att alla människor hade en folksjäl och att man med denna skulle kunna känna en vi mot dom känsla. Man hade sin kultur som sin utgångspunkt i traditioner, värderingar, normer samt principer i den nationen. I och med romantiken så skapades det en uppfattning, samt olika signifikativa egenskaper hos det egna folket, vad gäller vanor, bruk, seder som exempel.

Jag ska beskriva och diskutera det kortsiktiga konsekvenserna (positiva samt negativa) av nationalismens påverkan på Europa under 1800-talet.

Det främsta konsekvenserna är att nationalismen både splittrade och enade nationer. Tar vi Tyskland och Italien som exempel så fanns där en stor vilja och lust av att skapa en identitet samt nationalstat, vilket menas med att man ville fånga den tyska samt italienska etniciteten, kulturen och språket i ett område."... Köp tillgång för att läsa mer

Nationalism och Demokrati under 1800-talets Europa | Historia 1b

[6]
Användarnas bedömningar
 • 2014-06-28
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Lite svårläst, då texten är skriven rakt av. Bra information, reflektioner och analyser!
 • 2015-04-28
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  bra men dock är svårläslig när det inte finns tydliga styckindelning
 • 2017-05-08
  hjälpte mg i samhälle denna faktiskt tro det eller ej
 • 2016-05-23
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  detta hjälper as mkt tack för allt o detta vart 20 olika ord tror jag

Material relaterade till Nationalism och Demokrati under 1800-talets Europa | Historia 1b.