Utredande text: Rasismens historia - Historia B

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 2
 • Historia B
 • B
 • 4
 • 1653
 • PDF

Utredande text: Rasismens historia - Historia B

En utredande text där eleven undersöker rasismens historia utifrån bland annat strukturperspektiv och aktörsperspektiv. Vidare så reflekterar eleven även över konsekvenser av rasismen.

Innehåll

- Introduktion och definition
- Orsaker
-- Strukturperspektiv
-- Aktörsperspektiv
- Rasismen – en struktur?
- Konsekvenser av rasismen
- Avslutning
- Källförteckning

Utdrag

"Introduktion och definition
Syftet med den här texten är att utreda rasismen som ideologi utifrån historiska orsakssamband samt från olika perspektiv. Jag kommer främst att använda mig av aktörs- och strukturperspektivet. Då rasismen är ett brett och även svårdefinierat begrepp har jag gjort mitt urval utifrån vad jag ansett vara relevant från perspektiven, utifrån instruktionerna.

För att introducera ämnet vill jag fokusera på begreppet rasism; vad betyder det? Rasism har många olika betydelser beroende på synsätt, perspektiv och samtid. Enligt NE.se är rasism en ideologi som grundas på idén att människosläktet indelas i olika raser och att vissa av dessa raser är överlägsna andra. Under en historielektion förklarade även Hans rasismen på ett liknande sätt; rasismen är en ideologi som betonar särskiljandet av människor på biologisk grunt samt rangordnar människor utifrån dessa. Rasismen har vuxit fram sedan 1500-talet, men slog igenom på allvar först på 1800-talet."... Köp tillgång för att läsa mer

Utredande text: Rasismens historia - Historia B

[6]
Användarnas bedömningar
 • 2017-05-08
  bra text men en del förändringar
 • 2017-02-05
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  mycket utförligt arbete
 • 2016-04-19
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Väldigt inspirerande.
 • 2015-05-30
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  braaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa