Utvärdering av kandidatexamensarbete | Analys

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Barn- och fritidsprogrammet (BF) Årskurs 1
  • Annat
  • A
  • 2
  • 540
  • PDF

Utvärdering av kandidatexamensarbete | Analys

En enklare utvärdering/analys av ett kandidatexamensarbete. Eleven beskriver rapportens uppbyggnad, innehåll och hur väl genomförd den kan anses vara. Texten kan med fördel användas som mall för att göra egna utvärderingar av examensarbete (eget eller andras).

Utdrag

Uppsatsen har en tydlig rubrik/titel. När man läser den rubriken får man en första ide om uppsatsen. Temat för uppsatsen är intressant och texten tillhörde till genren rapport eftersom den följde mallen för en rapport och följde instruktionen med inledning, syfte, frågeställning, bakgrund, metod, resultat osv. Författarna använde presens formen för hela rapporten och språket i rapporten var vetenskaplig, med enkla och avancerade ord för att uppnå rapportens syfte. Samtidigt var språket... Köp tillgång för att läsa mer

Utvärdering av kandidatexamensarbete | Analys

[0]
Inga användarrecensioner än.