Utvärdering av träningsschema | Styrka, kondition och rörlighet

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se

Aktivitetsanalys: Utvärdering av träningsschema | Styrka, kondition och rörlighet

En utförlig utvärdering av ett träningsschema, där eleven redogör för hur de senaste 8 veckornas träning har sett ut. Eleven berättar om sina olika mål inom förbättring av styrka, kondition och rörlighet och hur hen gick till väga med träningen. Avslutningsvis sammanfattar eleven hur det gick och om hen lyckades nå sina mål.

Lärarens kommentar

Han sa att det var den bästa i hela klassen..

Innehåll

Utvärdering - Träningsschema

- Inledning – Vad, när, hur?
Kost
- Målen – Hur gick det?
Styrka
Kondition
Rörlighet
- Om det Svenska folket gjorde som mig
- Sammanfattning och analys
- Källor

Utdrag

När jag har tränat de senaste 8 veckorna så har jag använt mig utav styrka, rörlighet och kondition. Dessa 3 faktorer går hand i hand, om jag har bra kondition ger det mig bättre andning vilket leder till att jag kommer att klara av styrketräningen bättre. Sedan finns det också kost, som jag personligen anser ingår i träningen eftersom om man tex skulle börja träna 5 gånger i veckan från 0 och inte alls ändrar sin kost så dels inte få något resultat dessutom så kommer kroppen inte klara av all träningen så det... Köp tillgång för att läsa mer

Utvärdering av träningsschema | Styrka, kondition och rörlighet

[2]
Användarnas bedömningar
  • 2015-11-21
    Skriven av Studerande på Termin 4
    det är jättebra uppsatsa och jag fick nytta av den .
  • 2016-10-16
    Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
    3333333333333333333333333333