Hur utvecklas språket hos ett barn? | Fördjupningsarbete

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se

Hur utvecklas språket hos ett barn? | Fördjupningsarbete

Det här är ett fördjupningsarbete som handlar om språkutvecklingen hos barn och vad som kan stimulera den. Utifrån relevant teori samt en intervju med en förskollärare reder eleven ut ämnet.

Arbetet utgår från följande frågeställningar:

Hur utvecklas språket hos ett barn?
Hur arbetar förskolans pedagoger med barns språkutveckling?
Hur stimuleras barns för språkutveckling?

Innehåll

- Inledning
- Syfte
- Frågeställning
- Metod
- Hur utvecklas språket hos ett barn?
-- Vad anser forskarna Vygotskij & Jean Piaget
-- Språkforskaren
-- Barns språk och språkutveckling
- Hur arbetar förskolans pedagoger med barns språkutveckling?
-- Hur stimuleras barn för språkutvecklig?
-- Viktigt är att läsa sagoböcker
-- Enkla sätt att stimulera barnen språkutveckling
-- Piaget och Vygotskij
-- Sociala sammanhanget
- Diskussion, sammanfattning och analys
- Källförteckning

Utdrag

Inledning:
Jag har valt det här ämnet för jag är intresserad av barns språkutveckling. När jag var liten, i Irak, lärde jag mig tre olika språk genom att prata med andra. Irak har fyra olika språk, Kurdiska, arabiska, turkmaniska, syriska av vilket jag pratar de tre första. Språket används som ett verktyg för att kommunicera med andra och att förstå varandra.

Språk är en viktig del av barnens utveckling som de har stort behov av att ta till sig och lära sig. Att behärska språket bra, och är viktigt för barns framtid i samhället till exempel när de ska gå i skolan skaffa arbete och befinna sig i det sociala livet. Språket innefattar förutom talet bland annat skrift och kroppsspråk. Här skiljer det sig mellan olika kulturer där kroppsspråk och det informella nyanserna och tal är olika.
---
Vad anser forskarna Vygotskij & Jean Piaget

Vygotskij ser att barnens språk utvecklas i det sociala sammanhanget genom att de samspelar med varandra. I ett socialt sammanhang behöver man kontakta med andra människor på olika sätt för att kommuniceras. Dock funderar jag på det talande språket som en förskollärare bör fokusera sig på för att barnen ska få en bättre språkutveckling.

Enligt Lev Vygotskij om språkutveckling utvecklar barnen sitt språk i den sociala omgivningen genom att kommuniceras med ord för att förbättra sitt språk(Jerlang & Egeberg 1988).
Han fortsätter med sin teori att barnen ska lära sig språket genom att efterlikna det sociala sammanhanget för att bli på språket. I barnen sociala sammanhang lär...
---
Jag har intervjuat med en förskollärare som heter Therese Söderström
och hon jobbar på Stora Björns förskola.

Therese säger utifrån egna erfarenheter att barnen börjar prata när de är små om deras föräldrar kommunicerar flitigt med barnen. Ett två årigt barn kan ha mellan 400 och 600 ord i sitt ordförråd och när barn talar så upprepar de orden ofta. Hon säger även att det beror på olika förutsättningar exempel om deras föräldrar läser mer sagor så blir barnet bättre än de barn som inte har föräldrar som ofta läser.

Therese fortsätter att prata om att förskolläraren uppmuntrar barnet så att de känner sig trygga i att prata. Hon tycker förstås att en förskollärare bör vara uppmärksam för att kunna upptäcka barnens intresse till exempel om en pojke är intresserad av flygplan så försöker läraren att prata om flygplan så att barnets intresse väcks. Hon påpekar att en... Köp tillgång för att läsa mer

Hur utvecklas språket hos ett barn? | Fördjupningsarbete

[0]
Inga användarrecensioner än.