Utveckling och evolutionsteori | Forntiden

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 2
  • Historia 1b
  • A
  • 2
  • 838
  • PDF

Fördjupningsuppgift: Utveckling och evolutionsteori | Forntiden

En uppsats i Historia, som undersöker begreppen 'utveckling' och 'evolution' med utgångspunkt i frågan: "Skapades vi av gudar eller genom ett samspel med naturen?". För att besvara detta redogör eleven för evolutionsteorin med utgångspunkt i forntiden. Eleven beskriver hur det tidiga människosläktet utvecklats och spridits över världen.

Notera att källor saknas.

Utdrag

"FORNTIDEN:

Religion, och evolution. Det finns en rad olika teorier om hur livet, främst hur vi människor, kommit till på vår planet. Skapades vi av gudar eller genom ett samspel med naturen? Hur har vi livnärt oss och hur har vi hamnat där vi är idag? Det finns många frågor att besvara kring vår forntid, våra första högkulturer och människor.

4,6 miljarder - ett tal som enligt evolutionsteorin besvarar frågan hur länge jorden, Tellus, funnits till. En skillnad i jämförelse med den kristna tron- där lärda män utifrån Bibeln uttalat sig om att jorden funnits i 6000 år och att människan skapats ”färdig” direkt från Gud. Vad tror du? Jag tror på en evolutionsteori där Charles Darwin skriver om hur de organismer och individer, som anpassat sig bäst till omgivningen, utvecklats och på så sätt kunnat föra sina anlag vidare genom en större framgång i fortplantning. Det antas även att människan och apan, pga. likheter i utseendet, har samma ursprung."... Köp tillgång för att läsa mer

Utveckling och evolutionsteori | Forntiden

[0]
Inga användarrecensioner än.