Utveckling av industrirobotar | Gymnasiearbete

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Teknikprogrammet (TE) Årskurs 3
 • Gymnasiearbete
 • E
 • 19
 • 2332
 • PDF

Gymnasiearbetet: Utveckling av industrirobotar | Gymnasiearbete

Ett gymnasiearbete där eleven berättar hur hen i teorin utvecklade en industrirobot tillsammans med ett företag. Syftet med projektet var att producera robotar som kunde som säljas till ett bra pris på marknaden och därmed öka företagens produktionskapacitet. Arbetet tar utgångspunkt i följande frågeställningar:

● Hur fungerar en industrirobot?
● Hur ser dagens marknad ut?
● Vilka material & komponenter bör användas?
● Hur ska tillverkningen gå till?
● Hur många fler applikationer skulle man kunna installera robotar på, om kostnaden var 50% av dagens vanligaste industrirobotar?

Lärarens kommentar

Ett mycket fint och välutfört arbete.

Innehåll

SIGBI Robotics - Ett nytt blad i robotindustrin

1. Introduktion
1.1. Syfte
1.2. Frågeställning
1.3. Teori
1.4. Avgränsning
2. Metod
2.1. Robotik - Läran om robotar
2.2. Marknadsundersökning
2.3. Komponenter & Material
2.4. Tillverkning
2.5. Miljöanalys
2.6. Försäljning
3. Resultat
4. Diskussion och slutsats
5. Utvärdering
5.1. Tack
6. Källförteckning
Bilaga A
Bilaga B

Utdrag

1. Introduktion
Anledningen till att jag valde att tillverka en industrirobot i ett samarbete med S​IGBI System AB, v​ar för att vi annsåg att dagens industrirobotar är onödigt dyra. Vilket skapar svårigheter för små industrier och företag att införskaffa en robot till deras produktion.
Roboten som vi tagit fram kommer vara betydligt billigare att tillverka och där av kan den säljas till ett lägre pris. Men den är fortfarande kapabel till att utföra de typiska arbetsuppgifter en industrirobot har. Samt så såg jag en möjlighet i att få en djupare kunskap i hur en industrirobot fungerar.

1.1. Syfte
Syftet med roboten är att skapa en möjlighet för växande företag att köpa in robotar till deras verksamhet, under ett förmånligt pris och därav öka deras produktionskapacitet.

1.3. Teori
Med tanke på dagens ständigt växande krav på industrierna, blir de tvungna till att öka sin produktionskapacitet för att ha möjlighet till att hänga med dagens utveckling, samt deras kunders ökande krav. Detta har blivit svårare för små företag & industrier då dem inte har samma möjligheter till att köpa in en robot för att underlätta arbetet av deras produktion. Den största faktorn till att dem inte kan köpa in robotar är deras höga inköpskostnader... Köp tillgång för att läsa mer

Utveckling av industrirobotar | Gymnasiearbete

[2]
Användarnas bedömningar
 • 2016-04-26
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  väldigt bra text och bra formulerat.
 • 2016-12-14
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Bra uppsats om undersökning