Utveckling av massmedia i Jugoslavien | Samhällskunskap 2

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 2
  • Samhällskunskap 2
  • A
  • 4
  • 2002
  • PDF

Diskuterande Text, Fördjupningsarbete: Utveckling av massmedia i Jugoslavien | Samhällskunskap 2

En fördjupningsuppgift som undersöker hur massmedian utvecklades i Jugoslavien från första halvan av 1900-talet och framåt. Eleven presenterar först en intervju som genomförts med en jugoslav som levt genom massmedians utveckling i landet. Sedan reflekterar eleven personligen över den massmediala utvecklingen och vad det medfört. Notera att källor saknas.

Lärarens kommentar

Mycket bra och relaterande uppsats och intervju.

Innehåll

Massmedia i Jugoslavien
- Intervju
-- På vilket sätt kommunicerade man med vänner och bekanta?
-- Hur fick man vanligtvis reda på nyheter?
-- Fanns det något massmedium som var dominerande?
-- Hade alla samma möjligheter att ta del av de massmedier som fanns?
-- Fanns det någon person inom media man lyssnade extra mycket på? Varför i så fall?
-- Kommer du ihåg någon historisk händelse som du tog del av via något massmedium?
-- Förändrades massmediesituationen i samhället på något viktigt sätt under din uppväxt?
- Reflektion

Utdrag

"Reflektion
Massmedian i Jugoslavien på 50-60 talet var ganska likt i, grunden, den massmedia vi ser idag, med några små undantag. De hade det flesta vi har idag; tv, tidningar och radio. Skillnaden var att kvalitén och tekniken var mycket sämre då. I intervjun berättar min pappa om hur man hade få kanaler på tv:n och radion, svart vit tv, stora delar av en befolkning som saknade tv eller radio. Detta fick ju resultatet att människorna som följde nyheterna kunde bara följa de inom ett visst område. De hade inte tillgång till internationella kanaler vilket gjorde att de inte blev medvetna om nyheterna globalt, utan bara nyheter inom Jugoslavien och några andra grannländer. Idag ser vi en stor skillnad. Idag är inte radion och tv:n de största dominerande massmedierna, idag har vi telefoner, datorer och internet som är den största mediakällan i dagens samhälle. Internet som bidrar till en snabb åtkomst åt globala medier runt om i världen samtidigt som stora delar av världen har tillgång till det. Men idag ser vi också en stor mediafaktor inom massmedian man inte hade förr, reklamen. Då var det rakt på sak, nyheter och händelser och sen var det klart med det. Idag däremot har vi reklamen. Reklam på radio, tidningar och tv:n. Detta tyder på att samhället blivit mer ”pengabaserat”. Reklamen som vill nå ut med ett budskap, om det tex är en affärsreklam säger den ”kom köp detta” samtidigt som den når en stor del av befolkningen. I tidningar finns det klädreklamer med samma utbud och radio med affärsreklamer där man hör hur bra en affär eller en vara är."... Köp tillgång för att läsa mer

Utveckling av massmedia i Jugoslavien | Samhällskunskap 2

[0]
Inga användarrecensioner än.