Utvecklingen av barn och ungdomars livsvillkor | Utredande text

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 2
  • Ungdomskulturer
  • B
  • 3
  • 1458
  • PDF

Utvecklingen av barn och ungdomars livsvillkor | Utredande text

En utredande text om utvecklingen av barn och ungdomars livsvillkor, där eleven diskuterar förändringarna som har ägt i rum i Sverige sedan 1800-talet. Bl.a. rätten till skolgång, utanförskap samt psykisk hälsa diskuteras. Eleven utgår från följande frågeställningar:

- Hur har barn och ungdomars liv förändrats från bondesamhället till idag?
- Vad menas med begreppen familjecentrerad uppfostran och barncentrerad uppfostran?

Lärarens kommentar

Bra inlämningsuppgift om det historiska perspektivet. När du beskriver ungdomar och barns förändrade villkor gör du det på ett utförligt sätt. När du gör dina jämförelser och använder begreppen på ett säkert sätt visar du att du har en mycket bra förståelse för området. Framöver är det viktigt att du är kritisk och värderande, alltså att du visar vad du tycker är mer viktigt än något annat och att du kan visa när något inte går ihop eller är problematiskt.

Utdrag

Vi har rätt att gå i skolan och att vara barn/ungdom. Det är mycket skillnad på dåtiden, inga barn hade rättigheter utan dem hade istället skyldigheter. Familjen var en produktionsenhet och det var arbetsgemenskapen som knöt ihop familjen, om de inte gjorde det hade de inget att leva på så det var ett måste. Också de brukar straffar om de begått brott vilket man inte gör idag om man är... Köp tillgång för att läsa mer

Utvecklingen av barn och ungdomars livsvillkor | Utredande text

[0]
Inga användarrecensioner än.