Utvecklingen av kvinnans roll i samhället | Rapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 2
 • Samhällskunskap A
 • MVG
 • 16
 • 5257
 • PDF

Utvecklingen av kvinnans roll i samhället | Rapport

En längre rapport kring kvinnans roll i samhället, och hur utvecklingen av denna sett ut. Fokus ligger på tre tidsepoker (antiken, medeltiden och industrialismen), samt betydande faktorer för utvecklingen i olika geografiska områden och kulturer. Vidare så kopplar eleven även utvecklingen av kvinnans roll i samhället till mänskliga rättigheter, och undersöker kort vilka åtgärder som tagits för att förbättra kvinnans situation i modern tid.

Innehåll

1 Introduktionskapitel
- Inledning
- Syfte & frågeställning
- Material & metod.

2 Bakgrund
- Vad är mänskliga rättigheter
- Antika Grekland
- Medeltiden
- Industrialismen

3 Resultat
- Hur och varför såg kvinnans ställning ut som den gjorde förr i tiden?
- Hur ser kvinnans roll ut i olika kulturer, religioner och geografiska områden?
- Hur arbetar man för att upprätthålla dem mänskliga rättigheterna i olika länder och hur ser det ut?
- Har man på något sätt skapat någon åtgärd vad gäller kvinnans situation?

4 Avslutning
- Diskussion
- Slutsats

5 Källförteckning och källanalys

Utdrag

"Syftet med denna analys är att få en större inblick i kvinnans roll ur ett historiskt perspektiv, speciellt närmare de tre tidsepokerna antiken, medeltiden och industrialismen. Jag har även valt att försöka gräva fram anledningen och de betydande faktorerna till utvecklingen av kvinnans roll, framför allt i olika geografiska områden och kulturer och hur de mänskliga rättigheterna spelar roll och utformar sociala och demokratiska principer för kvinnan."... Köp tillgång för att läsa mer

Utvecklingen av kvinnans roll i samhället | Rapport

[4]
Användarnas bedömningar
 • 2017-03-13
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  En bra rapport om utvecklingen av kvinnans roll i samhället. Kunde dock ha varit utförligare i bakgrundsdelen.
 • 2014-10-05
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Jätte bra man får bra hjälp
 • 2017-01-13
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  Tar ämnet ur olika perspektiv, bra!
 • 2014-10-02
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Den var otroligt hjälpsam!