Utvecklingsanalys: Nigeria & Singapore

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 2
  • Samhällskunskap 2
  • B
  • 11
  • 2864
  • PDF

Utvecklingsanalys: Nigeria & Singapore

En utvecklingsanalys av de båda länderna Nigeria och Singapore, som diskuterar hur länderna har förändrats sedan 1800-talet, vilka händelser som påverkat utvecklingen, samt vilka skillnader och likheter man kan se mellan länderna. Analysen utgår från följande frågeställningar:

- Varför har inte Nigeria utvecklats lika mycket som Singapore?
- I vilken grad uppnår länderna millenniemålen och vad bör de göra för att nå dem?
- Var befinner sig landet när det gäller demografiska transitionsmodellen och vad ska de göra för att uppnå skede fyra?
- Vad bör länderna göra för en hållbar utveckling?

Lärarens kommentar

I din inledning beskriver du väl de teorier och begrepp som du använder.

I dina landkapitel gör du källhänvisningar efter varje stycke. Bra om du använder hyperlänkfunktionen så får du kontroll på den text som skriver.

I ditt kapitel om Nigeria så beskriver du väl varför Nigeria har haft problem med sin utveckling. I kapitlet om Singaprore beskriver du väl varför landet har lyckats bra med sin utveckling.

Innehåll

1. Inledning
1.1 Bakgrund och ämnesmotivering 3
1.2 Syfte och frågeställningar .3
1.3 Material och metod .3
1.4 Teori och begrepp 3-4
2. Nigeria under 1800-talet . 5-7
3. Singapore under 1800-talet 8
4. Avslutning
4.1 Jämförelse . 9
4.2 Landrekommendationer 9
5. Källförteckning 10

Utdrag

Nigeria (Förbundsrepubliken Nigeria) är ett land i Västafrika, landet anses ha en sjunde del av världens befolkning och har över 200 etniska grupper. Nigeria är granne med Tchad och Kamerun i öst, Benin i öster och Niger i Norr. Nigeria är ett folkrikaste länderna men ändå är landet i fattigdom.

Det finns många förklaringar till att Nigeria är bland de underutvecklade länderna, en av de största orsakerna är på grund av klimatet. I den norra delen av Nigeria drabbas de av torka vilket medför att odlingen går dåligt till och detta leder i sin tur till att befolkningen inte har mat och svälter. I denna del av Nigeria kan det resultera i att ingen jobbar och att nativeten minskar på grund av en hög mortalitet. Medan i den södra domineras av tropiskt klimat och regnskog vilket är bra för skörden, men här kan befolkningen utsattas för den encelliga parasiten malaria som trivs bäst i de tropiska klimaten. Malaria sprids via myggan som...

Singapore (Republiken Singapore) ligger i mitten av Malackasundet i västra och Sydkinesiska havet i östra och de flesta befolkningen emigrerade från Kina, Malaysia och Indien. Idag anses landet vara ett i-land (industrialiserat land) på grund av att den är så utvecklad.

Landet har dock inte varit ett i-land långt tillbaka i historien på grund av olika skäl till underutveckling bland annat kolonialismen. I slutet av 1700-talet koloniserades Singapore av Storbritannien och hade då en liten befolkning från Malaysia. 1819 fick en tjänsteman vid namnet Thomas Stamford fick rätten om att kunna ha en handelsstation vid ön och den brittiska truppen bestämde sig för att bygga en handelsstation, motivet var att landet hade havsgränser vilket gjorde det lättare att skicka vidare råvaror. 1824 togs Singapore av Britannien och 1826 bildade Ostindiska kompaniet sektionen ”The Straits Settlement” av Singapore, efter 10 år av att kompaniet förlorade sin ensamrätt mot Kina minskades engagemanget för Singapore. Singapore blev en kronkoloni underordnad... Köp tillgång för att läsa mer

Utvecklingsanalys: Nigeria & Singapore

[0]
Inga användarrecensioner än.