Case om utvecklingskris | Inlämningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 1
  • Psykologi 1
  • C
  • 2
  • 675
  • PDF

Case om utvecklingskris | Inlämningsuppgift

En inlämningsuppgift i form av ett case som handlar om en person, Kajsa A, i utvecklingskris. Här besvarar eleverna frågor kring vad en utvecklingskris är, hur den kan uppstå och vad som skulle vara ett bra sätt att behandla den på.

Utdrag

1.Kajsa befinner sig i en utvecklingskris eftersom hon upplever en plötslig livsförändring. Hon upplever att samhällskraven för vägen in till vuxenlivet är övermäktig. Utvecklingskriser syftar på de reaktioner som kan uppstå som en följd av att vi befinner oss mitt i en av de övergångar som vår utveckling som människa för med sig. Detta ser vi tydligt i texten då hon i början skriver att hon inte var redo för att flytta hemifrån till sin egen lägenhet i stan, samtidigt som hennes föräldrar samt broder flyttade till Ecuador. Det sker ett stort hopp i hennes liv och hon är inte redo eller kapabel till att lösa dess konsekvenser eftersom tiden däremellan är allt för kort. I texten får man se hur hon kommer allt djupare in i depressionen hon befinner sig i. Exempelvis när hon använder sig av förskjutning, som... Köp tillgång för att läsa mer

Case om utvecklingskris | Inlämningsuppgift

[1]
Användarnas bedömningar
  • 2015-11-14
    Kunde varit lite mer ingående.