Utvecklingskris | Psykologi

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • International Baccalaureate (IB) 1. IB
  • Annat
  • Inget betyg givet
  • 2
  • 598
  • PDF

Instuderingsfrågor: Utvecklingskris | Psykologi

Frågor och svar kring kriser. Fokus ligger bland annat olika utvecklingskriser genom livet, samt olika orsaker, faser och reaktioner vid traumakriser. Se alla frågor som besvaras under "Innehåll".

Notera att källor saknas.

Innehåll

KRISER
- När i livet är det vanligt att man drabbas av en utvecklingskris?
- Vad kan orsaka en traumakris?
- Vad sker i de olika faserna i en traumakris?
- Hur kan barn reagera vid en traumatisk kris?

Utdrag

"När i livet är det vanligt att man drabbas av en utvecklingskris?
De vanligaste förekommande utvecklingskriserna är, den första trotsålder och det är mellan åldrarna 2-3 år. Under denna period kan en sortskris uppstå genom att barnet växer upp och får ett eget medvetande och därmed separeras från sina föräldrar detta kan vara en stor påfrestning för barnet. Skolstarten innebär att barnet behöver ta mer ansvar och försöker även att hitta sin plats i gruppen av nya ..."... Köp tillgång för att läsa mer

Utvecklingskris | Psykologi

[0]
Inga användarrecensioner än.