Bowlby, Piaget, Bandura | Instuderingsfrågor

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 3
 • Psykologi 2b
 • B
 • 4
 • 2001
 • PDF

Bowlby, Piaget, Bandura | Instuderingsfrågor

Instuderingsfrågor med fokus på teorier av Piaget, Bowlby och Bandura. De olika utvecklingsteorierna gås igenom kort och relateras till elevens personliga erfarenheter. Här finns också redogörelse för en observation där barnets utvecklingsnivå bestäms.

Observera att det finns språklig förbättringspotential, och att källor saknas.

Innehåll

Inlämningsuppgift för utvecklingspsykologin

1. Utgå från Den bästa sommaren. Hur kan man koppla filmen till Bowlbys teori om anknytning? Är det någon skillnad på att vara adopterad eller ett biologiskt barn till en förälder? Ge exempel.
2. Piaget utgick från flera olika utvecklingspsykologiska faser som man genomgår som barn. Förklara, utveckla och exemplifiera dessa faser.
3. Bandura utgick från experimentet Bobo Doll. Förklara och relatera till egna erfarenheter.
4. Beskriv tonåringens utvecklingsfas (använd Erikson). Relatera till er själva och ge exempel från egna erfarenheter.
5. Utgå från en av de två observationerna du gjort och svara på följande frågor:
- En återgivning av den situation du har observerat, vad barnet gjort/sagt osv.
- Bestäm barnets utvecklingsstadie med hjälp av en av teorierna som du fått läsa om via de texter du fått (på Fronter), genomgångar och keynote. Motivera noggrant dina åsikter och tankar med hjälp av teorierna du valt.

Utdrag

Det som teorin också menar är att det inte är bra om ett barn inte har en vårdare i deras uppväxt. Ett barn klarar sig inte ensamt utan den behöver någon att se upp till och någon som tycker om och accepterar den. Ett bra exempel från filmen är i slutet när barnen kramar om Gunnarsson och Svanström och inte vill lämna dem. Då ser man att barnen verkligen inte vill någon annanstans för att de har fått den där tryggheten och tilliten till Svanström och Gunnarsson. Ett annat exempel är när de tänker ta livet av sig och hoppa från taket för att de vill bo hos Gunnarsson. Man ser dock också... Köp tillgång för att läsa mer

Bowlby, Piaget, Bandura | Instuderingsfrågor

[4]
Användarnas bedömningar
 • 2016-10-18
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  bra!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 • 2015-05-20
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  mycket bra info, gav tydliga ideer
 • 2016-04-17
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  Bra och intressant text
 • 2015-11-14
  Intressant. Bra skrivet.