Fördjupningsuppgift: Fallstudie om utvecklingsteorier

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 2
 • Psykologi 2a
 • G
 • 7
 • 2080
 • PDF

Fördjupningsuppgift: Fallstudie om utvecklingsteorier

En fördjupningsuppgift i form av en fallstudie där olika utvecklingsteorier används för att förstå personens problematik. Bland annat används teorier av Erik H. Eriksson, Sigmund Freud och Margaret Mahler, samt Maslows behovstrappa. Eleven har fått ta del av följande frågeställning:

"Christian har det svårt i skolan. Svårt att få bra kompisar eller att prestera bra. Hemma har han det också jobbigt och han är en stor frustration för sin omgivning. Vad är anledningen till detta och hur ska Christian ta sig ur sin situation?"

Studienets kommentar

Notera att det saknas källor.

Innehåll

- Syfte/Fall
- Utveckling enligt:
-- Erik Homburger-Eriksson
-- Sigmund Freud
-- Margaret Mahler
-- Jean Piaget
- Min lösning

Utdrag

Eriksson hade en teori kring utvecklingspsykologi, han ansåg att alla personer har kriser i olika åldrar och det är kriserna som formar indeviden. För Christian har han genomgått ett antalt kriser redan i sitt liv, de är enligt Eriksson: Spädbarnsåldern, småbarnsåldern, förskoleåldern, Skolålder och nu genomgår han sin nästa kris, tonårskrisen. I tonårskrisen skall man försöka hitta sin identitet och man kan lätt hamna i en identitetsförvirring som Christian verkar ha gjort. Enligt Eriksson måste man ta sig ur en kris innan man kan hamna i nästa. Och det verkar som Christian har tagit sig ur skolålderskrisen på ett negativt sätt, i skolålderskrisen skall man förbereda sig för inträdet i arbetslivet. Samhälls och värderings normer skall lära in och man skall också lära sig att sammmarbeta med andra personer. I den här krisen finns det en risk att ettt barn utvecklar en känsla av underlägsenhet. Det gör att man kommer ha det svårare att knyta nya kontakter och få vänner. Och just där verkar Christian ha det svårt, han har det svårt att hitta nya vänner utanför hemmet. Men han har ändå gått igenom den krisen med ett mindre lyckat resultat. Nu är han i tonårskrisen där säger Eriksson att om... Köp tillgång för att läsa mer

Fördjupningsuppgift: Fallstudie om utvecklingsteorier

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2017-02-14
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  Nä inte så bra. BAd shit