Våld i nära relationer | Barnmisshandel | Våld mot barn

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 2
 • Samhällskunskap 2
 • A
 • 19
 • 3272
 • PDF

Fördjupningsarbete: Våld i nära relationer | Barnmisshandel | Våld mot barn

En längre uppsats som undersöker våld i nära relationer, med särskild fokus på barnmisshandel och våld mot barn. Eleven tar bland annat utgångspunkt i följande områden:

- Lagar beträffande våld i nära relationer
- Upplevelser av barn som levt med våld i nära relationer
- Specifika anledningar till barnmisshandel

Innehåll

1. Inledning 3
2. Syfte och frågeställningar 4
2.1 Syfte 4
2.2 Frågeställningar 4
3. Material och metod 6
3.1 Källkritik 6
4. Avhandlingen/undersökningen 8
4.1 Lagar beträffande våld i nära relationer 8
4.2 Vem gör vad? 9
4.3 Barn som levt med våld i nära relationer 11
4.4 Tystnaden och hemlighållandet 12
4.5 Specifika anledningar till barnmisshandel 13
5. Avslutning 16
6. Källförteckning 18

Utdrag

"1. Inledning
Bara i Sverige under det första halvåret 2013 anmäldes 121 000 brott mot person 3-7 kap. brottsbalken (BRÅ) där våld i nära relationer inräknas. Våld i nära relationer är ett globalt problem som speglar sig världen över. Sammanlagt anmäldes under första halvåret 2013 8760 misshandelsbrott mot barn i åldern 0-17 år gamla vilket motsvarar 23 % av den totala mängden anmälda misshandelsbrott (BRÅ). Även våld mot kvinnor har under längre decennier framstått som ett globalt samhällsproblem.

Huvudämnet i rapporten kommer att handla om våld i nära relationer i allmänhet där främst barnmisshandel kommer att diskuteras och dessutom lagar beträffande våld i nära relationer, barn som levt med våld i nära relationer och varför det förekommer barnmisshandel och våld mot barn. Finns det specifika skäl? Med stöd från Pelzer, D. (1995). Pojken som kallades det, en suggestiv självbiografi har jag fått tagit del av offrets egen historia och kamp för att överleva. Dave Pelzer har sedan års fyra ålder systematiskt misshandlats och vanvårdats av sin psykiskt sjuka mor. Pelzer isolerades successivt från sin far och sina bröder medan han behandlades värre än ett djur av sin egen mor. Vi får ta del av Pelzers fasanfulla vardag där varje dag är en kamp – en kamp för överlevnad. Vid 12 års ålder omhändertogs Pelzer av myndigheterna efter en anmälan av hans klassföreståndare som fått tagit del av hans fasansfulla berättelse."... Köp tillgång för att läsa mer

Våld i nära relationer | Barnmisshandel | Våld mot barn

[2]
Användarnas bedömningar
 • 2015-05-12
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  Den var väldigt bra! Bra utvecklat och bra formulering. Intressant text du skrivit
 • 2021-05-20