Våld i skolan | Debatt

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 1
 • Svenska A
 • B
 • 2
 • 1217
 • PDF

Våld i skolan | Debatt

En längre debattartikel där eleven undersöker våld i skolan (skolvåld). Fokus ligger på både fysiskt och psykiskt våld, dess konsekvenser samt förslag på hur våld i skolan kan motverkas.

Utdrag

"Nuförtiden befinner det sig alldeles för mycket våld mellan de unga i de olika skolorna, som det nyliga upproret angående Instagram sidan s.k. ”Gbgs Orroz”. För att ungdomarna skall kunna känna sig trygga i sin vardag, behövs det lugn och ro i främst skolorna. Vilket betyder att våldet bör minskas för att detta skall kunna ske långsiktigt eventuellt kortsiktigt.

Vanligtvis så finns det olika slags typer av våld som man brukar tala om i samhället, men om man just skall titta från skolans perspektiv så kan man enkelt säga att det finns endast två typer av våld. Det är det psykiska våldet som man kan utsättas för genom mobbning, samt olika sätt att försämra någon annan individs självkänsla och även få personen i fråga att känna sig mer eller mindre värdelös.

Den andra typen av våld som man oftast talar om och kanske även mer märker av är det fysiska våldet, där man anser att det kommer i form av knuffar, sparkar osv. "... Köp tillgång för att läsa mer

Våld i skolan | Debatt

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2015-03-04
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  Mycket bra! Väldigt välskriven!