Våldsmaktens inflytande genom vår historia | Fördjupningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 2
  • Historia 1b
  • A
  • 3
  • 1517
  • PDF

Fördjupningsarbete: Våldsmaktens inflytande genom vår historia | Fördjupningsuppgift

En fördjupningsuppgift där eleven redogör för våldsmaktens betydelse genom vår historia. Eleven tar upp exempel från olika tidsåldrar och gör jämförelser av olika maktinstrument som till exempel ekonomi och religion.

Lärarens kommentar

• Bra saklig och fångande inledning där du belyser våldets position i nutid och historia samtidigt som du jämför det kortfattat med andra makter som t ex ekonomi och politik.

• Bra koppling mellan våld och politik genom att belysa både ett aktuellt och historiskt perspektiv, bra!

• Åter igen bra och snyggt upplägg med nyanserade jämförelser baserat på fakta och våld och andra maktformer.

• Bra koppling mellan då och nu gällande våldet och religionen från korståg till IS. Bra helhet och förståelse för ämnet.

• Bra koppling att gå från idag tillbaka i historien för att belysa kopplingar och likheter/orsaker.

• Bra historiska jämförelser som t ex 9/11 och Hitlers invasion av Polen. sammantaget gör du en gedigen och övertygande redogörelse och analytisk text om varför våld är den dominerande maktfaktorn i historien och varför det är så än idag.

• Bra och korrekta fotnoter med relevant information.

Utdrag

Makt –  Det som krävs för att få jorden att snurra och som ständigt präglar såväl historia som nutid. Hur kan man få makt? Ett ord, fyra bokstäver: våld. Hot om/direkt fysisk skada på ett offer för att få sin vilja igenom. Tekniken är väl beprövad, simpel och relativt effektiv. I sin enklaste form kan den användas av vem som helst med knytnävar. Våld har därför varit det viktigaste verktyget för att få, ta och verkställa makt genom vår världs historia. Lättillgängligheten och funktionaliteten har under lång, lång tid integrerat våldet även inuti andra maktformer som ekonomi, politik och religion. Våldsmakt kan appliceras såväl globalt som i hemmet. Att den, på gott och på ont, blivit en sådan naturlig del av de övriga maktformerna belyser tydligt just våldsmaktens vikt. Än idag genomsyras politik, ekonomi och religion av våld – men på olika sätt. Exemplen på historiska och nutida händelser då våldsmakt har kombinerats med dessa typer av makt, och deras konsekvenser, är flera:   Våld kombinerades med politik i allra högsta grad under det första världskriget, som nästan tvingades fram av lojaliteten gentemot de rådande utrikespolitiska militärallianserna i Europa. På samma sätt handlar internationell politik idag mycket om diplomati och politik kring organisationer med resurser för militära insatser såsom NATO, FN, etc. Ekonomi och våld har ständigt kombinerats under vår historia. Att kriga kostar pengar i soldater... Köp tillgång för att läsa mer

Våldsmaktens inflytande genom vår historia | Fördjupningsuppgift

[0]
Inga användarrecensioner än.