Våldtäkt | Utredande text

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 3
 • Rätten och samhället
 • B
 • 5
 • 2209
 • PDF

Våldtäkt | Utredande text

En utredande text om våldtäkt som diskuterar kring skillnaden mellan hur många som döms för sexualbrott och det stora mörkertal som finns där man inte anmäler brottet. De lagar som gäller för den här typen av brott samt hur de lagarna införlivas diskuteras också. Själva begreppet våldtäkt definieras även i texten.

Lärarens kommentar

Att det var en nyanserad bild med flertal perspektiv. Relevant fakta utifrån utdelade frågor och kunskapskrav.

Elevens kommentar

Givetvis. Beror på hur stor uppsats man ska göra. I detta fall skulle jag påstå att det var relativt begränsat. För att få en ännu bättre uppsats skulle man exempelvis kunnat hänvisa till lagar mer och föra en mer nyanserad bild.

Utdrag

Svea hovrätt menar här på att flickan inte befann sig i ett hjälplöst tillstånd. Eklund, kammaråklagare berättar att när de väckte åtal kring fallet ansåg de att det
fanns tillräckligt utrymme inom lagtexten för att fallet skulle kunna räknas som hjälplöst tillstånd. Men efter att ha argumenterat mer kring fallet har hovrätten kommit fram till att så är inte fallet på ett tydligt sätt. Det nämns även att hovrätten inte anser att flickan... Köp tillgång för att läsa mer

Våldtäkt | Utredande text

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2015-06-01
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  Väldigt bra, tack för inspo till uppsats