Vård och omsorg | Vård och omsorgsarbete 1 | Frågor och svar

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Vård- och omsorgsprogrammet (VO) Årskurs 2
 • Annat
 • A
 • 4
 • 1572
 • PDF

Vård och omsorg | Vård och omsorgsarbete 1 | Frågor och svar

Olika frågor och svar om vård och omsorg, som tar utgångspunkt i boken "Vård- och omsorgsarbete" av Monica Imborn och Britta Åsbrink. Frågorna lyfter bl.a. fram den historiska utvecklingen av vård och omsorg, olika arbetsuppgifter inom området, samt dess finansiering.

Lärarens kommentar

Utförligt och nyanserat. Bra jobbat!

Innehåll

Förklara följande begrepp:
- Vård
- Omsorg
- Omvårdnad
- Socialt arbete
- Socialpedagogiskt arbetssätt
1. Beskriv hur vård och omsorg har förändrats under de senaste 100 åren?
2. Vilka viktiga sociala reformer genomfördes under 1900-talet?
3. Förklara med egna ord Virginia Hendersson´s definition av omvårdnad
4. Vilka uppgifter ingår i vård och omsorgsarbetet?
5. Vilka uppgifter kan en kontaktperson ha?
6. Vad är skillnaden mellan professionellt relationsarbete och vardagliga relationer?
7. Hur tror du att framtidens vård och omsorg kommer att vara organiserad samt finansierad?
Vem ska då betala?

Utdrag

Finansieringen av vården kommer fortsättningsvis att ske genom skatteintäkter. Dock kommer högre patientavgifter för de som har råd vara ett måste för att få den vård de vill ha. Jag tror att privatisering kommer att fortsätta vara ett alternativ till den statliga vården. Den kommer säkerligen vara en större andel i framtiden än vad den är idag.
Ett alternativ är höjda skatter för höginkomsttagare men också avgifter på vård som i... Köp tillgång för att läsa mer

Vård och omsorg | Vård och omsorgsarbete 1 | Frågor och svar

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2015-05-06
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 1
  braaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa