Vårdare och existentiella frågor | Livsåskådning | Fördjupningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Vård- och omsorgsprogrammet (VO) Årskurs 3
  • Annat
  • A
  • 6
  • 2410
  • PDF

Vårdare och existentiella frågor | Livsåskådning | Fördjupningsuppgift

En fördjupningsuppgift som utgår från ett scenario där en vårdare blir tillfrågad om existentiella frågor av sin vårdtagare. Här diskuteras både vårdarens roll och olika livsåskådningar samt hur dessa påverkar vårt sätt att se på livet, sjukdomar och döden. Religiösa och icke-religiösa livsåskådningar, som exempelvis humanismen och existentialismen, redogörs för.

Uppgiftsformuleringen löd:

Läkarbesöket följdes av flera prover och remiss till sjukhuset och snart låg han på operationsbordet. Anders hade fått lungcancer. När han vaknar upp efter operationen fick han höra att allt gått bra. Ellen, en av undersköterskorna som pratade med honom om detta, tillade "Har du något som du skulle vilja fråga om"? Anders svarade "Ja, jag skulle vilja fråga om livet."

- Hur bör du som vårdare bemöta vårdtagaren Anders?
- Vad är det som styr hur vi ser på livet, döden, sjukdom, lidande, sin egen identitet, ondska mm? Utgå från minst tre olika livsåskådningar.
- När man funderar över olika existentiella livsfrågor kan man ha olika utgångsläge. Vilka?
- Hur har din kulturella bakgrund påverkat din livsåskådning

Utdrag

Personer som Anders som tidigare inte har funderat så mycket över livets svåra existentiella frågor likt: varför vi lever? vad meningen med livet är? Och varför vissa saker sker och om det finns en mening med att en drabbats av en svår sjukdom och om en då gjort sig förtjänt av det på grund av livet man levt eller rent av börjar fundera om Gud finns eller inte. Personer som Anders som inte tänkt så mycket på sådana frågor tidigare kan vid en traumatisk eller kris situation börja fundera över dessa djupa frågor och beroende på vilken livsåskådning och människosyn en har, finner man ett svar på dessa frågor som är unika till var och en av oss människor. Ens livsåskådning byggs inte upp på en dag utan det är något som växt till sig under ens liv genom sina relationer, uppväxtmiljö, föräldrar, sin kunskap, erfarenheter och värderingar m.m. det är heller inget som förändras från en dag till en annan, men vid en krissituation så kan en börja tänka lite djupare...

De religiösa livsåskådningarna hittar man bl.a. i de stora världsreligionerna, Islam, Kristendomen, Judendomen, Buddhismen och Hinduism. Dessa livsåskådningar som grundar sig i en religion och har en Gud eller en högre makt som styr över människan, dess öde och människans liv samt svar på om det finns ondska eller vad som sker efter ens död m.m. I alla dessa religioner så finns det också en helig skrift som ex. Kristendomen som har bibeln, Judendomen har Toran, Islam som har sin koran samt Buddhismen som har tre skrifter varav en kallas för Tipitaka som inspirerats av Hinduismens Veda skrifter. Alla dessa religioner har antingen en eller flera gudar som de ber åt och dyrkar samt...

Icke religiösa livsåskådningar, som jag tidigare nämnt och livsåskådning som används i vården är humanismen där man sätter människans i centrum samt dennes valfrihet och rättigheter till sitt eget bestämmande över sig själv och som inte styrs av en gud. Humanismen växte fram under de gamla grekernas tid på 400-talet f.kr där den stora filosofen Sokrates blomstrade fram med sina tankar om hur han... Köp tillgång för att läsa mer

Vårdare och existentiella frågor | Livsåskådning | Fördjupningsuppgift

[0]
Inga användarrecensioner än.